Jak převést mg / l na mmol / l? Jak převést mmol / l na mg / l?

Jak přeložit:

mg / l je hmotnostní koncentrace, ukazuje hmotnost rozpuštěné látky (v miligramech) v jednom litru roztoku.

mmol / L je molární koncentrace, udává množství rozpuštěné látky (v milimolech) v jednom litru roztoku. V tomto případě, mmol je podjednotka, to je 10-3 mol.

Pokud by úkol odpovídal mg / l a mmol / l, je třeba nejprve znát molární hmotnost látky.

Jako příklad lze uvést kyselinu sírovou, jejíž molekulová hmotnost je 98 mg / mmol.

1) Pro přepočet mg / l na mmol / l musí být hmotnostní koncentrace (v mg / l) vydělena molární hmotností látky.

Hmotnostní koncentrace je 10 mg / l, v mmol / l bude: 10/98 = 0,102 mmol / l.

2) K převedení mmol / l na mg / l vynásobte molární koncentraci (v mmol na l) molární hmotností látky.

Molární koncentrace je 0,15 mmol / l, v mg / l: 0,15 * 98 = 14,7 mg / l.

Translace mmol na mg

Stepanischev M
VIP člen
Stupeň: 2961

06/04/2011 // 23:36:44 Najděte odpovědi na otázky:

1. Která část je 100 ml z 1 litru? (1 l = 1000 ml)
2. Kolik mědi v molech a molech je obsaženo ve 100 ml extraktu při dané koncentraci 0,36 mmol / l? (1 mol = 1000 mmol)
3. Kolik bude v gramech a miligramech vzhledem k tomu, že molární hmotnost mědi je 63,55 g / mol? (1 g = 1000 mg)
4. Podle odstavce 3 se hmotnost mědi vytáhne z půdy o hmotnosti 400 gramů, kolik mědi se uvolní z jednoho kilogramu? (1 kg = 1000 g)

Stepanischev M
VIP člen
Stupeň: 2961

06/05/2011 // 7:39:57 Upraveno 2 krát

> "Děkujeme za podrobnou odpověď"

Ano, vůbec ne. Hlavní věc - naučit se. Špitální fursenkam a další inovátoři, modernizátoři.

Máte správné rozhodnutí, ale:

> "tak se ukazuje 0,000036 mol / l mědi v 0,1 l extraktu"

Zde je chyba v dimenzi. Ukazuje 0,036 mmol mědi v 0,1 l - množství látky v molech, nikoliv koncentrace v mol / l.

Při zaokrouhlování se provede chyba:
0,036 * 63,55 = 2,29 mg

Rozdíl je mezi 2,2 a 2,29: i když extra významná hodnota nebyla ponechána s průběžnými výpočty, mělo být zaznamenáno 2,3 mg, což by poskytlo 6 mg / kg v odpovědi.

Při dalším přepočtu by se však nemělo zaokrouhlit na jednu číslici, protože ve 400 gramech uvedených ve stavu jsou tři významné číslice.

To znamená, že hmotnost byste neměli dělit o 0,4, ale o 0,400. Z hlediska aritmetiky je to podobné, ale problém řešíte v chemii a ne v matematice pro druhou třídu, není to.

2,29 / 0,400 = 5,73 mg / kg.

Zaokrouhlení nahoru na dvě významné číslice, stejně jako ve stavu, dostaneme správnou odpověď: 5,7 mg / kg.

Kdybychom však zaokrouhlili 2,29 až 2,3 mg v mezičásti, 2,3 / 0,400 = 5,75 mg / kg by bylo uvolněno.

Pokud zapomeneme na pravidla, která platí pro zaokrouhlování za sebou, a vezmeme-li samotné číslo 5,75, pak by mělo být zaokrouhleno na 5,8 mg / kg. Přidali bychom tedy asi 0,7% relativní chyby k výsledku analýzy pouze ve fázi výpočtu, kterou lze stěží považovat za přijatelnou. (Vzhledem k 5,73 přesné hodnotě získáme (5,8-5,73) / 5,73 = 1,2% chyby a (5,7-5,73) / 5,73 = 0,5%).

Pokud nezapomeneme na pravidla pro postupné výpočty, pak si vzpomínáme, že výsledek 2.3 byl získán zaokrouhlením směrem nahoru, tedy 5,75 se zaokrouhluje směrem dolů - také na 5,7 mg / kg.

Zde je téma zaokrouhlování vysvětleno živějším jazykem a mnohem více: www.interface.ru/home.asp?artId=19535

Mimochodem, je mnohem snazší vysvětlit to vše, což ukazuje akce na slide pravidlo. Elektronické kalkulačky s nadměrnou přesností bohužel zničily ve většině hlav každý druh chápání účelu a přiměřenosti výpočtů, nemluvě o počítačích s Excelem a jeho chybách.

Na jedné straně je tedy tento úkol elementární, na druhé straně - není tak jednoduchý, jak se zpočátku zdá.

Kreatinin

Kreatinin je produktem rozpadu kreatin fosfátu ve svalech, který je obvykle produkován tělem při specifické rychlosti (v závislosti na svalové hmotě). Je volně vylučován ledvinami a za normálních podmínek není ve významných množstvích absorbován renálními tubuly. Aktivně je také zvýrazněna malá, ale významná částka. Množství produkovaného kreatininu je tedy úměrné svalové hmotě a mění se ze dne na den.

Sérový kreatinin závisí na věku, tělesné hmotnosti a pohlaví pacienta. Může být nízká u jedinců s relativně malou svalovou hmotou, krátkými, amputovanými končetinami, stejně jako u starších osob. Přítomnost sérového kreatininu v rozmezí, které je považováno za normální, nevylučuje zhoršenou funkci ledvin.

Stanovení sérového kreatininu nebo plazmy je nejběžnější metodou diagnostiky stavu ledvin. Hladina kreatininu je určena pro diagnostiku a léčbu selhání ledvin; Tento indikátor je užitečný pro hodnocení renální glomerulární funkce a pro monitorování hemodialýzy. Měření hladiny kreatininu v séru však neodhaluje rané stadium poškození ledvin, a když se hemodialýza používá k léčbě selhání ledvin, mění se sérový kreatinin pomaleji než dusík močoviny v krvi (BUN). Sérový kreatinin i BUN jsou určeny k diferenciální diagnostice prerenální a postrenální (obstrukční) azotémie. Zvýšení BUN bez současného zvýšení kreatininu v séru indikuje prerenální azotemii. V přítomnosti postrenálních faktorů a obstrukce močových cest (např. V maligních novotvarech, cholelitiáze a prostatismu) se plazmatické hladiny kreatininu a močoviny zvyšují současně; v takových případech však AMK výrazně stoupá, což je způsobeno zvýšenou reabsorpcí močoviny.

Chronické selhání ledvin je rozšířené onemocnění na světě, které vede k významnému zvýšení výskytu kardiovaskulárních onemocnění a úmrtnosti. V současné době je selhání ledvin definováno jako poškození ledvin nebo snížení glomerulární filtrace (GFR) na méně než 60 ml / min na 1,73 m2 po dobu tří měsíců nebo déle, bez ohledu na důvody pro rozvoj tohoto stavu.

Vzhledem k tomu, že zvýšení hladiny kreatininu v krvi je pozorováno pouze v případě závažného poškození nefronů, není tato metoda vhodná pro detekci onemocnění ledvin v rané fázi. Významně vhodnější metoda, která poskytuje přesnější informace o rychlosti glomerulární filtrace (GFR), je testem na clearance kreatininu, založený na stanovení koncentrace kreatininu v moči a séru nebo plazmě, jakož i na stanovení množství uvolněného moči. Pro provedení tohoto vzorku je nutné odebrat moč v přesně stanoveném čase (obvykle 24 hodin), stejně jako vzorek krve. Nicméně, protože takový test může způsobit chybné výsledky v důsledku nepříjemností spojených s odběrem moči v určitém čase, byly provedeny matematické pokusy pro stanovení hladiny GFR pouze na základě koncentrace kreatininu v séru nebo plazmě. Mezi mnoha navrhovanými přístupy jsou široce používány dva: formulace Cockroft a Gault a analýza výsledků testů MDRD. Zatímco první vzorec byl sestaven s využitím dat získaných pomocí standardní metody Jaffe, nová verze druhého vzorce je založena na použití metod pro stanovení hladiny kreatininu pomocí izotopové ředicí hmotnostní spektrometrie. Oba jsou vhodné pro dospělé. Pro děti by měla být použita formulace Bedside Schwartz.

Kromě diagnostiky a léčby onemocnění ledvin a sledování dialýzy ledvin se měření kreatininu používá k výpočtu frakčního vylučování jiných analytů moči (například albuminu, α-amylázy).

Kafeticky kompenzovaná metoda Jaffe

Konverze z gramu na mol a z mol na gramy

Kalkulačka převádí hmotnost látky v gramech na množství látky v molech a zpět.

Pro úkoly chemie je nutné převést hmotnost látky v gramech na množství látky v molech a zpět.
To se řeší jednoduchým vztahem:
,
kde je hmotnost látky v gramech, je množství látky v molech, je molární hmotnost látky v gramech / mol

Níže uvedená kalkulačka automaticky vypočítá molární hmotnost pomocí vzorce látky a vypočítá hmotnost látky v gramech nebo množství látky v molech v závislosti na výběru uživatele. Pro orientaci se také zobrazí molární hmotnost sloučeniny a podrobnosti jejího výpočtu.

Chemické prvky by měly být psány tak, jak jsou psány v periodické tabulce, tj. Berou v úvahu velká a malá písmena. Například Co-kobalt, CO - oxid uhelnatý, oxid uhelnatý. Na3P04 je tedy správný, na3po4, NA3PO4 je nesprávný.

Konverze z gramů na moly a z molů na gramy

Molární hmotnost je charakteristika látky, poměr hmoty látky k počtu molů této látky, tj. Hmotnosti jednoho molu látky. Pro jednotlivé chemické elementy, molární hmotnost je hmotnost jednoho molu individuálních atomů tohoto elementu, to je, hmotnost atomů substance zaujatý v množství se rovnat Avogadro číslu (Avogadro číslo sám je číslo atomů uhlíku-12 v 12 gramech uhlíku-12). Molární hmotnost prvku, vyjádřená vg / mol, se numericky shoduje s molekulovou hmotností - hmotností atomu prvku vyjádřenou v a. e. m (atomová hmotnostní jednotka). Molové hmotnosti komplexních molekul (chemických sloučenin) lze určit součtem molárních hmot jejich základních prvků.

A ve skutečnosti je nejtěžším okamžikem ve výpočtu stanovení molární hmotnosti chemické sloučeniny.

Na našem webu již naštěstí existuje kalkulačka, jejíž molekulová hmotnost počítá molární hmotnost chemických sloučenin na základě údajů o atomové hmotnosti z Periodické tabulky. Používá se k získání molární hmotnosti podle vzorce chemické sloučeniny v kalkulátoru.

Náhlý ruský jazyk

Teď malá odchylka. Při psaní tohoto textu jsem měl otázku - jak správně psát z pohledu ruského jazyka: překlad mól do litrů nebo překlad molu do litrů.

Podle Wikislovníku se slovo krtik nakloní, tj. krtko, modlit se, modlit se, krtko, modlit se, krtko v jednotném čísle a krtci, krtci, krtci, krtci, krtci, krtci v množném čísle.

Současně podle Metodického pokynu Státního výboru pro standardy SSSR z roku 1979, "označení jednotek, které se shodují s názvy těchto jednotek, podle případů a čísel, by nemělo být měněno, pokud jsou umístěny za číselnými hodnotami, stejně jako v záhlaví sloupců, postranních tabulek a závěrů, ve vysvětleních označení veličin ve vzorcích, mezi něž patří: bar, rem, var, mol, rád, měli byste napsat 1 mol, 2 mol, 5 mol, atd. Výjimkou je označení "St. Year", které se mění takto : 1 svatý rok, 2,3,4 svatého roku, 5 let Roky.

Ukazuje se tedy, že „překlad mól do litrů“ je správný a „překlad molu do litrů“ je nesprávný, ale „5 mol“ je správné, „5 molů“ je špatných.

Převodník jednotek

Převést jednotku: milimol na litr [mmol / l] mol na litr [mol / l]

Udělej to sám! Jak si nezávisle, bez návštěvy oftalmologa, vyzvednout nové brýle

Více o molární koncentraci

Obecné informace

Koncentrace roztoku může být měřena různými způsoby, například jako poměr hmotnosti rozpuštěné látky k celkovému objemu roztoku. V tomto článku uvažujeme molární koncentraci, která se měří jako poměr množství látky v molech k celkovému objemu roztoku. V našem případě je látka rozpustnou látkou a objem celého roztoku měříme, i když v něm jsou rozpuštěny jiné látky. Množství látky je počet elementárních složek, například atomů nebo molekul látky. Protože i v malém množství látky je obvykle velké množství elementárních složek, používají se pro měření množství látky speciální jednotky, moly. Jeden mol se rovná počtu atomů v 12 g uhlíku-12, to znamená, že je to přibližně 6 × 10² atomů.

Je vhodné použít můry, pokud pracujeme s množstvím látky tak malé, že její množství lze snadno měřit pomocí domácích nebo průmyslových spotřebičů. Jinak byste museli pracovat s velmi velkými čísly, což je nepohodlné, nebo s velmi malou hmotností nebo objemem, které je obtížné najít bez specializovaného laboratorního vybavení. Atomy se nejčastěji používají při práci s krtky, i když je možné použít jiné částice, jako jsou molekuly nebo elektrony. Je třeba mít na paměti, že pokud se atomy nepoužívají, je nutné to označit. Někdy se molární koncentrace také nazývá molarita.

Člověk by neměl zaměňovat molaritu s molalitou. Na rozdíl od molarity je molalita poměr množství rozpustné látky k hmotnosti rozpouštědla, a nikoli hmotnosti celého roztoku. Když je rozpouštědlem voda a množství rozpustné látky je malé ve srovnání s množstvím vody, molarita a molalita jsou významově podobné, ale v jiných případech se obvykle liší.

Faktory ovlivňující molární koncentraci

Molární koncentrace závisí na teplotě, ačkoli tato závislost je silnější pro některé a slabší pro jiná řešení, v závislosti na tom, jaké látky jsou v nich rozpuštěny. Některá rozpouštědla expandují, když teplota stoupá. V tomto případě, pokud se látky rozpuštěné v těchto rozpouštědlech nerozpouštějí společně s rozpouštědlem, pak se snižuje molární koncentrace celého roztoku. Na druhé straně, v některých případech, jak se teplota zvyšuje, se rozpouštědlo vypařuje a množství rozpustné hmoty se nemění - v tomto případě se koncentrace roztoku zvýší. Někdy se to stane opačně. Někdy změna teploty ovlivňuje rozpuštění rozpustné látky. Například část nebo celá rozpustná látka přestává rozpouštět a koncentrace roztoku klesá.

Jednotky

Molární koncentrace se měří v molech na jednotku objemu, například mol na litr nebo mol na metr krychlový. Můra na metr krychlový je jednotka SI. Mola být také měřena pomocí jiných objemových jednotek.

Jak najít molární koncentraci

Pro zjištění molární koncentrace potřebujete znát množství a objem látky. Množství látky lze vypočítat pomocí chemického vzorce látky a informace o celkové hmotnosti látky v roztoku. To znamená, abychom zjistili množství roztoku v krtcích, učíme se z periodické tabulky atomovou hmotnost každého atomu v roztoku a pak rozdělíme celkovou hmotnost látky na celkovou atomovou hmotnost atomů v molekule. Než dáte dohromady atomovou hmotu, měli byste se ujistit, že jsme násobili hmotnost každého atomu počtem atomů v molekule, o které uvažujeme.

Výpočty můžete provádět v opačném pořadí. Pokud je známa molární koncentrace roztoku a vzorce rozpustné látky, můžete zjistit množství rozpouštědla v roztoku v molech a gramech.

Příklady

Nacházíme molaritu roztoku 20 litrů vody a 3 lžíce sody. V jedné lžíce - asi 17 gramů, a ve třech - 51 gramů. Soda je hydrogenuhličitan sodný, jehož vzorec je NaHCO₃. V tomto příkladu použijeme atomy k výpočtu molarity, takže zjistíme atomovou hmotnost složek sodíku (Na), vodíku (H), uhlíku (C) a kyslíku (O).

Na: 22,989769
H: 1,00794
C: 12,0107
O: 15.9994

Protože kyslík ve vzorci je O ?, to je nutné násobit atomovou hmotnost kyslíku 3. My dostaneme 47.9982. Nyní přidáme hmotnosti všech atomů a dostaneme 84,006609. Atomová hmotnost je uvedena v periodické tabulce v jednotkách atomové hmotnosti nebo a. Naše výpočty jsou také v těchto jednotkách. Jeden. e. m. se rovná hmotnosti jednoho molu látky v gramech. To znamená, že v našem příkladu je hmotnost jednoho molu NaHC03 84,006609 gramů. V našem problému - 51 g sodovky. Molární hmotnost se nachází dělením 51 gramů hmotností jednoho molu, tj. 84 gramů, a dostaneme 0,6 mol.

Ukazuje se, že naše řešení je 0,6 mol sodovky rozpuštěné ve 20 litrech vody. Toto množství sody rozdělíme na celkový objem roztoku, tj. 0,6 mol / 20 l = 0,03 mol / l. Protože bylo v roztoku použito velké množství rozpouštědla a malé množství rozpustné látky, je jeho koncentrace nízká.

Zvažte jiný příklad. Najdeme molární koncentraci jednoho kusu cukru v šálku čaje. Stolní cukr se skládá ze sacharózy. Nejdříve zjistíme hmotnost jednoho molu sacharózy, což je vzorec, pro který je C₁₂H₂₂O₁₁. Pomocí periodické tabulky zjistíme atomové hmotnosti a stanovíme hmotnost jednoho molu sacharózy: 12 × 12 + 22 × 1 + 11 × 16 = 342 gramů. V jedné kostce je cukr 4 gramy, což nám dává 4/342 = 0,01 mol. V jednom šálku asi 237 ml čaje, pak koncentrace cukru v jednom šálku čaje je 0,01 mol / 237 mililitrů × 1000 (pro přeměnu mililitrů na litry) = 0,049 mol na litr.

Aplikace

Molární koncentrace je široce používána ve výpočtech zahrnujících chemické reakce. Část chemie, ve které jsou vypočteny poměry mezi látkami v chemických reakcích a často pracují s moly, se nazývá stechiometrie. Molární koncentrace může být nalezena chemickým vzorcem konečného produktu, který se pak stává rozpustnou látkou, jako v příkladu s roztokem sody, ale tuto látku můžete také nejprve najít pomocí chemických reakčních vzorců, během kterých se tvoří. K tomu potřebujete znát vzorce látek, které jsou součástí této chemické reakce. Poté, co jsme vyřešili rovnici chemické reakce, učíme se vzorec molekuly rozpuštěné látky a pak pomocí periodické tabulky zjistíme hmotnost molekuly a molární koncentraci, jak je uvedeno v příkladech výše. Samozřejmě můžete provádět výpočty v opačném pořadí pomocí informací o molární koncentraci látky.

Zvažte jednoduchý příklad. Tentokrát se soda smíchá s octem a uvidíme zajímavou chemickou reakci. Ocet a sóda se snadno najdou - jistě je máte v kuchyni. Jak bylo zmíněno výše, vzorec sody je NaHC03. Ocet není čistá látka, ale 5% roztok kyseliny octové ve vodě. Vzorec kyseliny octové je CH3COOH. Koncentrace kyseliny octové v octě může být větší nebo menší než 5%, v závislosti na výrobci a zemi, ve které se vyrábí, protože koncentrace octa je v různých zemích odlišná. V tomto experimentu se nemůžete starat o chemické reakce vody s jinými látkami, protože voda nereaguje se sody. Zajímáme se pouze o objem vody, když později vypočteme koncentraci roztoku.

Nejprve řešíme rovnici chemické reakce mezi sodou a kyselinou octovou:

NaHC03 + CH3COOH → NaC ^ H202 + H20C03

Reakčním produktem je HCOCO, což je látka, která díky své nízké stabilitě znovu vstupuje do chemické reakce.

Výsledkem reakce je voda (H20), oxid uhličitý (CO₂) a octan sodný (NaC ^ H202). Získaný octan sodný se smíchá s vodou a zjistí se molární koncentrace tohoto roztoku, stejně jako předtím, než jsme zjistili koncentraci cukru v čaji a koncentraci sody ve vodě. Při výpočtu objemu vody je třeba vzít v úvahu vodu, ve které je kyselina octová rozpuštěna. Zajímavou látkou je octan sodný. Používá se v lahvích s horkou vodou, například v lahvích na horkou vodu pro ruce.

Pomocí stechiometrie pro výpočet počtu látek vstupujících do chemické reakce nebo reakčních produktů, u nichž později zjistíme molární koncentraci, je třeba poznamenat, že pouze omezené množství látky může reagovat s jinými látkami. Ovlivňuje také množství konečného produktu. Pokud je známa molární koncentrace, pak je naopak možné stanovit množství výchozích produktů inverzním výpočtem. Tato metoda se často používá v praxi při výpočtech spojených s chemickými reakcemi.

Při použití receptů, ať už ve vaření, při výrobě léků nebo při vytváření dokonalého prostředí pro akvarijní ryby, je nutné znát koncentraci. V každodenním životě, gramy jsou často vhodnější k použití, ale ve farmaceutickém a chemickém průmyslu, molární koncentrace je více často používaná.

Ve farmacii

Při tvorbě léků je velmi důležitá molární koncentrace, protože určuje, jak lék ovlivňuje tělo. Pokud je koncentrace příliš vysoká, pak mohou být léky dokonce smrtelné. Na druhou stranu, pokud je koncentrace příliš nízká, pak je lék neúčinný. Kromě toho je koncentrace důležitá při výměně tekutin buněčnými membránami v těle. Při určování koncentrace kapaliny, která musí buď projít, nebo naopak neprochází membránou, použijte buď molární koncentraci, nebo může být použita k nalezení osmotické koncentrace. Osmotická koncentrace se používá častěji než molární. Pokud je koncentrace látky, jako je léčivo, vyšší na jedné straně membrány než koncentrace na druhé straně membrány, například uvnitř oka, koncentrovanější roztok se bude pohybovat membránou, kde je koncentrace nižší. Takový tok roztoku membránou je často problematický. Například, jestliže se tekutina pohybuje do buňky, například do krevních buněk, je možné, že membrána přeteče a stane se poškozena v důsledku tohoto přetečení tekutiny. Únik tekutiny z buňky je také problematický, proto je poškozena pracovní kapacita článku. Je žádoucí zabránit jakémukoliv proudění tekutiny membránou z buňky nebo do buňky a pro tento účel je koncentrace léčiva upravena tak, aby byla podobná koncentraci tekutiny v těle, například v krvi.

Stojí za zmínku, že v některých případech jsou molární a osmotické koncentrace stejné, ale není tomu tak vždy. Záleží na tom, zda se látka rozpuštěná ve vodě rozloží na ionty během elektrolytické disociace. Při výpočtu osmotické koncentrace se obecně berou v úvahu částice, zatímco při výpočtu molární koncentrace se berou v úvahu pouze určité částice, jako jsou molekuly. Pokud například pracujeme s molekulami, ale látka je rozložena na ionty, pak molekuly budou menší než celkový počet částic (včetně molekul a iontů), a proto bude molární koncentrace nižší než osmotická. Pro převedení molární koncentrace na osmotickou koncentraci je třeba znát fyzikální vlastnosti roztoku.

Při výrobě léků berou lékárníci v úvahu také tonicitu roztoku. Tonicita je vlastnost roztoku, který závisí na koncentraci. Na rozdíl od osmotické koncentrace je toychest koncentrací látek, které membrána nepropouští. Proces osmózy způsobuje, že se roztoky s vyšší koncentrací pohybují v roztocích s nižší koncentrací, ale pokud membrána zabraňuje tomuto pohybu, neprochází roztokem samotným, potom dochází k tlaku na membránu. Takový tlak je obvykle problematický. Je-li léčivo určeno k proniknutí krve nebo jiné tekutiny do těla, je nezbytné vyrovnat tonicitu tohoto léčiva s tonicitou tekutiny v těle, aby se zabránilo osmotickému tlaku na membránách v těle.

Aby se vyrovnala tonicita, léky jsou často rozpuštěny v isotonickém roztoku. Izotonický roztok je roztok stolní soli (NaCL) ve vodě s koncentrací, která umožňuje vyrovnat tonicitu tělních tekutin a tonicitu směsi tohoto roztoku a léků. Obvykle se isotonický roztok skladuje ve sterilních nádobách a podá se intravenózně. Někdy se používá v čisté formě a někdy jako směs s léčivem.

Kalkulačka jednotek aktivity látky

Tato kalkulačka umožňuje přenášet biologickou aktivitu látky z dostupných hodnot na jiné nezbytné. To vám může pomoci pro osobní účely, nebo, pokud jste spojeni s léky, i pro pracovníky. Kalkulačka se vyznačuje přesností a rychlostí.
S ním můžete přeložit proporce:

 • hormony;
 • vakcíny;
 • krevní složky;
 • vitamíny;
 • biologicky aktivních látek.

Jak používat kalkulačku:

 • musíte zadat hodnotu v jednotkách nebo alternativních jednotkách;
 • výpočet probíhá bez stisknutí tlačítka, kalkulačka automaticky zobrazí výsledek;
 • zapište výsledek na místo, které potřebujete nebo si jej zapamatujte.

Translace mmol na mg

Stepanischev M
VIP člen
Stupeň: 2961

06/04/2011 // 23:36:44 Najděte odpovědi na otázky:

1. Která část je 100 ml z 1 litru? (1 l = 1000 ml)
2. Kolik mědi v molech a molech je obsaženo ve 100 ml extraktu při dané koncentraci 0,36 mmol / l? (1 mol = 1000 mmol)
3. Kolik bude v gramech a miligramech vzhledem k tomu, že molární hmotnost mědi je 63,55 g / mol? (1 g = 1000 mg)
4. Podle odstavce 3 se hmotnost mědi vytáhne z půdy o hmotnosti 400 gramů, kolik mědi se uvolní z jednoho kilogramu? (1 kg = 1000 g)

Stepanischev M
VIP člen
Stupeň: 2961

06/05/2011 // 7:39:57 Upraveno 2 krát

> "Děkujeme za podrobnou odpověď"

Ano, vůbec ne. Hlavní věc - naučit se. Špitální fursenkam a další inovátoři, modernizátoři.

Máte správné rozhodnutí, ale:

> "tak se ukazuje 0,000036 mol / l mědi v 0,1 l extraktu"

Zde je chyba v dimenzi. Ukazuje 0,036 mmol mědi v 0,1 l - množství látky v molech, nikoliv koncentrace v mol / l.

Při zaokrouhlování se provede chyba:
0,036 * 63,55 = 2,29 mg

Rozdíl je mezi 2,2 a 2,29: i když extra významná hodnota nebyla ponechána s průběžnými výpočty, mělo být zaznamenáno 2,3 mg, což by poskytlo 6 mg / kg v odpovědi.

Při dalším přepočtu by se však nemělo zaokrouhlit na jednu číslici, protože ve 400 gramech uvedených ve stavu jsou tři významné číslice.

To znamená, že hmotnost byste neměli dělit o 0,4, ale o 0,400. Z hlediska aritmetiky je to podobné, ale problém řešíte v chemii a ne v matematice pro druhou třídu, není to.

2,29 / 0,400 = 5,73 mg / kg.

Zaokrouhlení nahoru na dvě významné číslice, stejně jako ve stavu, dostaneme správnou odpověď: 5,7 mg / kg.

Kdybychom však zaokrouhlili 2,29 až 2,3 mg v mezičásti, 2,3 / 0,400 = 5,75 mg / kg by bylo uvolněno.

Pokud zapomeneme na pravidla, která platí pro zaokrouhlování za sebou, a vezmeme-li samotné číslo 5,75, pak by mělo být zaokrouhleno na 5,8 mg / kg. Přidali bychom tedy asi 0,7% relativní chyby k výsledku analýzy pouze ve fázi výpočtu, kterou lze stěží považovat za přijatelnou. (Vzhledem k 5,73 přesné hodnotě získáme (5,8-5,73) / 5,73 = 1,2% chyby a (5,7-5,73) / 5,73 = 0,5%).

Pokud nezapomeneme na pravidla pro postupné výpočty, pak si vzpomínáme, že výsledek 2.3 byl získán zaokrouhlením směrem nahoru, tedy 5,75 se zaokrouhluje směrem dolů - také na 5,7 mg / kg.

Zde je téma zaokrouhlování vysvětleno živějším jazykem a mnohem více: www.interface.ru/home.asp?artId=19535

Mimochodem, je mnohem snazší vysvětlit to vše, což ukazuje akce na slide pravidlo. Elektronické kalkulačky s nadměrnou přesností bohužel zničily ve většině hlav každý druh chápání účelu a přiměřenosti výpočtů, nemluvě o počítačích s Excelem a jeho chybách.

Na jedné straně je tedy tento úkol elementární, na druhé straně - není tak jednoduchý, jak se zpočátku zdá.

Tip 1: Jak převést gramy na můry

 • - periodická tabulka;
 • - kalkulačka.

Tip 2: Co je krtek v chemii

Co je krtek v chemii: definice

Krtka je množství látky, která pojme tolik částic (molekul nebo atomů), kolik je 12 gramů uhlíku v atomech, aby bylo možné zjistit počet částic v 12 gramech uhlíku, je nutné rozdělit celkovou hmotnost látky (0,012 kg) absolutní hmotností složka atomu uhlíku 19,93x10 ^ (- 27) kg.

Výsledkem je 6,02 x 10 ^ 23 částic. Nalezené číslo se rovná počtu molekul nebo atomů v jednom molu každé látky a nazývá se Avogadrovo číslo. Jeho rozměr je 1 / mol, nebo mol „v mínus první stupeň“.

Pokud chemická látka sestává z molekul, jeden mol této látky bude obsahovat 6,02 x 10 ^ 23 molekul. 1 mol vodíku H2 je 6,02 x10 ^ 23 H2 molekul, 1 mol vody H20 je 6,02x10 ^ 23 H20 molekul, 1 mol C6H12O6 glukózy je 6,02x10 ^ 23 molekul C6H12O6.
Pokud se látka skládá z atomů, stejný Avogadrovo počet atomů - 6,02 x 10 ^ 23 bude obsažen v jednom molu této látky. To platí například pro modifikaci za železo Fe nebo síru S.

Co znamená množství látky

Takže 1 mol jakékoliv chemické látky obsahuje Avogadrovo počet částic, které tvoří tuto látku, tj. přibližně 6,02 x 10 ^ 23 molekul nebo atomů. Celkové množství látky (počet molů) je označeno latinským písmenem n nebo řeckým písmenem „nu“. To může být najito ve vztahu k celkovému počtu molekul nebo atomů substance k počtu molekul v 1 mol, Avogadro číslo: t

n = N / N (A), kde n je množství látky (mol), N je počet částic látky, N (A) je číslo Avogadro.

Odtud je možné vyjádřit počet částic v daném množství látky:

Skutečná hmotnost jednoho molu látky se nazývá jeho molární hmotnost a je označována jako buk M. Je vyjádřena v gramech na mol (g / mol), ale číselně se rovná relativní molekulové hmotnosti látky Mr (pokud se látka skládá z molekul) nebo relativní atomové hmotnosti látky Ar, jestliže se látka skládá z atomů.

Relativní atomové hmotnosti prvků lze nalézt v periodické tabulce (obvykle jsou při výpočtu zaokrouhleny). Takže pro vodík je to 1, pro lithium - 7, pro uhlík - 12, pro kyslík - 16 atd. Relativní molekulové hmotnosti jsou součtem relativních atomových hmotností jednotlivých atomů molekuly. Například relativní molekulová hmotnost vody je H20

Mr (H20) = 2xAr (H) + Ar (O) = 2x1 + 16 = 18.
Relativní atomové a molekulové hmotnosti jsou bezrozměrné veličiny, protože vyjadřují hmotnost atomu a molekuly vzhledem ke konvenční jednotce 1/12 hmotnosti atomu uhlíku.

V typických úkolech je obvykle nutné zjistit, kolik molekul nebo atomů je obsaženo v daném množství látky, jaká hmotnost je dané množství látky, kolik molekul je v dané hmotnosti. Je důležité pochopit, že molekulární vzorec látky udává počet molů každého prvku v jeho složení. To znamená, že 1 mol kyseliny sírové H2SO4 obsahuje 2 moly atomů vodíku H, 1 mol atomů síry S, 4 moly atomů kyslíku O.

Překlad mmol l do mg l

Normální hladina cukru v krvi. Zvýšený cukr - jak snížit.

Na úpravu spojů naši čtenáři úspěšně používají DiabeNot. Vzhledem k popularitě tohoto nástroje jsme se rozhodli nabídnout vám vaši pozornost.
Více zde...

Krevní cukr je název domácnosti pro glukózu rozpuštěnou v krvi, která cirkuluje přes cévy. Článek vám sděluje, jaké standardy krevního cukru jsou určeny pro děti a dospělé, muže a těhotné ženy. Dozvíte se z toho, co úroveň glukózy stoupá, jak je to nebezpečné a co je nejdůležitější - jak ji efektivně a bezpečně snížit. Krevní testy na cukr se provádějí v laboratoři na lačný žaludek nebo po jídle. Lidé nad 40 let se doporučuje, aby to dělali jednou za 3 roky. Pokud se zjistí prediabetes nebo diabetes typu 2, musíte použít domácí spotřebič k měření cukru několikrát denně. Takové zařízení se nazývá glukometr.

Glukóza vstupuje do krevního oběhu z jater a střev, a pak krevní oběh nese po celém těle, od korunky k patám. Tkáň tak získává energii. Aby buňky absorbovaly glukózu z krve, potřebujete hormon inzulín. Je produkován speciálními buňkami pankreatu - beta buňkami. Hladina cukru je koncentrace glukózy v krvi. Normálně, to se mění v úzkém rozsahu, bez jít za to. Minimální hladina cukru v krvi je nalačno. Po jídle se zvedá. Pokud je vše v pořádku s výměnou glukózy, pak je toto zvýšení nevýznamné a ne dlouho.

 • Cukr na lačný žaludek a po jídle - co je jiné
 • Krevní cukr
 • Pre-diabetes a diabetes
 • Jak tělo reguluje hladinu glukózy v krvi
 • Zvýšený cukr - příznaky a příznaky
 • Proč je zvýšená hladina cukru v krvi škodlivá
 • Lidové léky
 • Měřič krevní glukózy - Home Sugar Measuring Instrument
 • Měření cukru pomocí glukometru: pokyny krok za krokem
 • Kolikrát denně potřebujete měřit cukr
 • Nejčastější dotazy a odpovědi
 • Závěry

Tělo neustále upravuje koncentraci glukózy, aby si udrželo rovnováhu. Zvýšený cukr se nazývá hyperglykémie, nízká hypoglykémie. Pokud několik krevních testů v různých dnech ukáže, že cukr je vysoký, můžete podezřit na prediabetes nebo „skutečný“ diabetes. Na to nestačí jediná analýza. Nicméně, potřeba chránit po prvním neúspěšném výsledku. V následujících dnech znovu několikrát zopakujte analýzu.

V rusky mluvících zemích se hladina cukru v krvi měří v milimolech na litr (mmol / l). V anglicky mluvících zemích, v miligramech na deciliter (mg / dL). Někdy je nutné přenést výsledek analýzy z jedné jednotky měření na druhou. Není to těžké.

 • 4,0 mmol / l = 72 mg / dl
 • 6,0 mmol / l = 108 mg / dl
 • 7,0 mmol / l = 126 mg / dl
 • 8,0 mmol / l = 144 mg / dl

Krevní cukr

Normy krevního cukru jsou již dlouho známy. Byly identifikovány v polovině dvacátého století, na základě průzkumu tisíců zdravých lidí a lidí s diabetem. Oficiální standardy cukru pro diabetiky jsou mnohem vyšší než pro zdravé. Medicína se ani nesnaží kontrolovat cukr u diabetu, takže se blíží normální úrovni. Níže se dozvíte, proč se to děje a jaké alternativní metody léčby jsou k dispozici.
Vyvážená strava doporučená lékaři je přetížena sacharidy. Taková výživa je škodlivá pro diabetiky. Protože sacharidy způsobují skoky v krvi. Proto se diabetici necítí dobře a vyvíjejí chronické komplikace. U pacientů s diabetem, kteří jsou léčeni tradičními metodami, skočí cukr z velmi vysoké na nízkou. Je požíván sacharidy a pak snižuje injekce velkých dávek inzulínu. Současně nemůže být problém vrátit cukr zpět do normálu. Lékaři a pacienti jsou spokojeni s tím, že je možné vyhnout se diabetické kómě.

Pokud však dodržujete dietu s nízkým obsahem sacharidů, pak s diabetem 2. typu a dokonce i s těžkým diabetem 1. typu, můžete si udržet stabilní normální cukr, stejně jako u zdravých lidí. Pacienti, kteří omezují příjem sacharidů, kontrolují cukrovku bez inzulínu vůbec, nebo to dělají při nízkých dávkách. Riziko komplikací v kardiovaskulárním systému, ledvinách, nohách, zraku je sníženo na nulu. Místo Diabet-Med.Com podporuje dietu s nízkým obsahem sacharidů pro kontrolu diabetu u ruských pacientů. Přečtěte si více "Proč u diabetiků typu 1 a typu 2 musíte jíst méně sacharidů." Následující text popisuje, co indikátory cukru v krvi zdravých lidí a jak se liší od oficiálních norem.

Krevní cukr

Pro diabetiky

Zdraví lidé

U zdravých lidí je hladina cukru v krvi téměř vždy 3,9-5,3 mmol / l. Nejčastěji se ukazuje, že je to 4,2-4,6 mmol / l, nalačno a po jídle. Pokud člověk konzumuje rychlé sacharidy, cukr se může na několik minut zvýšit na 6,7-6,9 mmol / l. Je však nepravděpodobné, že bude vyšší než 7,0 mmol / l. U pacientů s diabetes mellitus je hodnota glukózy v krvi 7-8 mmol / l 1-2 hodiny po jídle považována za vynikající a přijatelná je až 10 mmol / l. Lékař nesmí předepsat žádnou léčbu, ale pouze dát pacientovi cennou indikaci - sledovat cukr.

Proč je žádoucí, aby pacienti s diabetem usilovali o ukazatele cukru, jako u zdravých lidí? Vzhledem k tomu, že se chronické komplikace vyvíjejí již při zvýšení hladiny cukru v krvi na 6,0 mmol / l. I když se samozřejmě nevyvíjejí tak rychle jako na vyšších hodnotách. Doporučuje se udržet hladinu glykovaného hemoglobinu pod 5,5%. Pokud můžete dosáhnout tohoto cíle, pak riziko smrti ze všech příčin - nejnižší.

V roce 2001 britský lékařský časopis vydal senzační článek o vztahu mezi glykovaným hemoglobinem a mortalitou. Nazývá se "Glykovaný hemoglobin, diabetes a EPC-Norfolk". Autoři - Kay-Tee Khaw, Nicholas Wareham a další. HbA1C byla měřena u 4662 mužů ve věku 45–79 let a poté byla pozorována po dobu 4 let. Mezi účastníky studie patřila většina zdravých lidí, kteří netrpěli cukrovkou.

Ukázalo se, že úmrtnost ze všech příčin, včetně infarktu myokardu a cévní mozkové příhody, je minimální u lidí, kteří nemají glykovaný hemoglobin vyšší než 5,0%. Každé 1% zvýšení HbA1C znamená zvýšené riziko úmrtí o 28%. Tak, osoba s HbA1C má 7% riziko smrti 63% vyšší než u zdravého člověka. Ale glykovaný hemoglobin 7% - to je věřil, že je to dobrá kontrola diabetu.

Oficiální standardy cukru jsou příliš vysoké, protože „vyvážená“ strava neumožňuje dobrou kontrolu diabetu. Lékaři se snaží usnadnit práci za cenu zhoršení výsledků pro pacienty. Není prospěšné, aby se stát zapojil do léčby diabetiků. Vzhledem k tomu, že horší lidé kontrolují cukrovku, tím vyšší jsou rozpočtové úspory na výplatu důchodů a různé dávky. Převezměte odpovědnost za Vaši léčbu. Vyzkoušejte dietu s nízkým obsahem sacharidů - a ujistěte se, že výsledky za 2-3 dny. Krevní cukr klesá na normální hodnoty, dávky inzulínu se snižují 2-7krát a zlepšuje se pohody.

Cukr na lačný žaludek a po jídle - co je jiné

Minimální hladina cukru u lidí je na prázdném žaludku, na prázdném žaludku. Když je jídlo tráveno, živiny vstupují do krevního oběhu. Proto se zvyšuje koncentrace glukózy po jídle. Pokud není metabolismus sacharidů narušen, je tento nárůst nevýznamný a netrvá dlouho. Protože slinivka břišní rychle vylučuje další inzulín, aby se po jídle snížil cukr.

Pokud inzulín nestačí (diabetes typu 1) nebo je slabý (diabetes typu 2), cukr po jídle pokaždé stoupá na několik hodin. To je škodlivé, protože komplikace se vyvíjejí v ledvinách, kapky zraku, vodivost nervového systému je narušena. Nejnebezpečnější je, že jsou vytvořeny podmínky pro náhlé srdeční infarkt nebo mrtvici. Zdravotní problémy, které jsou způsobeny zvýšeným cukrem po jídle, jsou často považovány za přirozené změny související s věkem. Musí však být léčeni, jinak pacient nebude schopen žít normálně ve středním a stáří.

Testy glukózy:

Zkouška krevního cukru nalačno je špatnou volbou pro diagnostiku diabetu. Podívejme se proč. Když se vyvíjí diabetes mellitus, glukóza v krvi nejprve stoupá po jídle. Slinivka břišní z různých důvodů se nedokáže vyrovnat, aby ji rychle snížila na normální. Zvýšený cukr po jídle postupně ničí krevní cévy a způsobuje komplikace. Během prvních několika let diabetu mohou hladiny glukózy nalačno zůstat normální. V této době však již probíhají komplikace. Pokud pacient po jídle neměřuje cukr, neví o své nemoci, dokud se příznaky neobjeví.

Chcete-li zkontrolovat, zda máte diabetes, proveďte krevní test glykovaného hemoglobinu v laboratoři. Pokud máte doma glukometr, změřte cukr 1 a 2 hodiny po jídle. Nenechte se oklamat, pokud jsou vaše cukry nalačno normální. Ženy ve druhém a třetím trimestru těhotenství musí mít dvouhodinový test tolerance glukózy. Protože pokud se vyvinul gestační diabetes, analýza glykovaného hemoglobinu neumožní jeho včasné odhalení.

 • Testování cukrovky: podrobný seznam
 • Analýza glykovaného hemoglobinu
 • Dvouhodinový test glukózové tolerance

Pre-diabetes a diabetes

Jak víte, 90% případů metabolické glukózy je diabetes typu 2. Nevyvíjí se okamžitě, ale obvykle se objeví přediabetes. Tato nemoc trvá několik let. Pokud pacient není léčen, začíná další fáze - „plnohodnotný“ diabetes.

Diagnostická kritéria pro prediabetes:

 • Krevní cukr na lačný žaludek 5,5-7,0 mmol / l.
 • Glykovaný hemoglobin 5,7-6,4%.
 • Cukr po 1 nebo 2 hodinách po jídle 7,8-11,0 mmol / l.

Stačí splnit jednu z výše uvedených podmínek, abyste mohli provést diagnózu.

Přediabetes je závažná metabolická porucha. Máte vysoké riziko diabetu 2. typu. Drtivé komplikace v ledvinách, nohou, zraku se již vyvíjejí. Pokud nechcete jít na zdravý životní styl, pak prediabetes jde do diabetu 2. typu. Nebo budete mít čas zemřít na infarkt nebo mrtvici. Nechci tě vystrašit, ale je to skutečná situace, bez ozdob. Jak se léčit? Přečtěte si články "Metabolický syndrom" a "Inzulínová rezistence" a pak postupujte podle doporučení. Pre-diabetes může být snadno kontrolovatelný bez inzulínových injekcí. Není třeba hladovět nebo podstoupit tvrdou fyzickou námahu.

Kritéria diagnózy diabetu typu 2:

 • Cukr nalačno je podle výsledků dvou analýz v řadě v různých dnech vyšší než 7,0 mmol / l.
 • V určitém okamžiku byla hladina cukru v krvi vyšší než 11,1 mmol / l, bez ohledu na jídlo.
 • Glykovaný hemoglobin je 6,5% nebo vyšší.
 • Během dvouhodinového testu glukózové tolerance byl cukr 11,1 mmol / l nebo vyšší.

Stejně jako u prediabetů, jeden z uvedených stavů postačuje k tomu, aby bylo možné provést diagnózu. Časté příznaky - únava, žízeň, časté močení. Může dojít k nevysvětlitelnému úbytku hmotnosti. Další informace naleznete v článku "Příznaky diabetu." Mnozí pacienti zároveň nezaznamenali žádné příznaky. U nich se ukazuje, že špatné výsledky krevních testů jsou nepříjemným překvapením.

Předchozí část podrobně popisuje, proč jsou oficiální standardy hladiny cukru v krvi příliš vysoké. Je nutné vyzvánět alarm, když cukr po jídle je 7,0 mmol / l a ještě více, pokud je vyšší. Cukr nalačno může zůstat normální během prvních několika let, zatímco diabetes ničí tělo. Tato analýza není vhodná pro diagnostiku. Po jídle použijte jiná kritéria - glykovaný hemoglobin nebo krevní cukr.

Diabetes typu 2

Rizikové faktory pro prediabetes a diabetes typu 2:

 • Nadváha - index tělesné hmotnosti 25 kg / m2 a vyšší.
 • Krevní tlak 140/90 mm RT. Čl. a výše.
 • Špatné výsledky krevních testů cholesterolu.
 • Ženy, které měly dítě vážící 4,5 kg nebo více, nebo byly diagnostikovány s těhotenským diabetem během těhotenství.
 • Polycystický vaječník.
 • Případy diabetes mellitus typu 1 nebo 2 v rodině.

Pokud máte alespoň jeden z těchto rizikových faktorů, musíte kontrolovat hladinu cukru v krvi každé 3 roky, počínaje ve věku 45 let. Doporučuje se také lékařský dohled nad dětmi a mladistvými, kteří mají nadváhu a existuje alespoň jeden další rizikový faktor. Je třeba pravidelně kontrolovat cukr od věku 10 let. Protože od 80. let se diabetes typu 2 stal „mladším“. V západních zemích se projevuje i v adolescentech.

Jak tělo reguluje hladinu glukózy v krvi

Tělo neustále upravuje koncentraci glukózy v krvi a snaží se ji udržet v rozmezí 3,9-5,3 mmol / l. To jsou optimální hodnoty pro normální životní aktivitu. Diabetici si jsou dobře vědomi toho, že je možné žít s vyššími hodnotami cukru. Nicméně, i když nejsou žádné nepříjemné příznaky, vysoký cukr stimuluje rozvoj komplikací diabetu.

Nízký cukr se nazývá hypoglykémie. To je pro tělo skutečná katastrofa. Mozek netoleruje, když hladina glukózy v krvi nestačí. Proto se hypoglykémie rychle projevuje příznaky - podrážděnost, nervozita, palpitace, těžký hlad. Pokud cukr klesne na 2,2 mmol / l, může dojít ke ztrátě vědomí a smrti. Přečtěte si více o článku "Hypoglykémie - prevence a zmírnění záchvatů."

Katabolické hormony a inzulín jsou navzájem antagonisté, tj. Mají opačný účinek. Přečtěte si článek "Jak inzulín reguluje hladinu cukru v krvi a normální cukrovku."

V každém okamžiku v krvi člověka cirkuluje velmi málo glukózy. Například u dospělého muže o hmotnosti 75 kg je objem krve v těle asi 5 litrů. K dosažení hladiny cukru v krvi 5,5 mmol / l stačí v ní rozpustit pouze 5 gramů glukózy. To je asi 1 lžička cukru se sklíčkem. Každá druhá mikroskopická dávka glukózy a regulujících hormonů vstupuje do krve, aby udržovala rovnováhu. Tento složitý proces probíhá 24 hodin denně bez přerušení.

Zvýšený cukr - příznaky a příznaky

Nejčastěji má člověk vysokou hladinu cukru v krvi v důsledku diabetu. Mohou však existovat i jiné příčiny - léky, akutní stres, poruchy v nadledvinách nebo hypofýze, infekční onemocnění. Mnoho léků zvyšuje cukr. Jedná se o kortikosteroidy, beta-blokátory, thiazidová diuretika (diuretika), antidepresiva. Přineste v tomto článku úplný seznam z nich není možné. Předtím, než Vám lékař předepíše nový lék, projednejte, jak ovlivňuje hladinu cukru v krvi.

Hyperglykémie často nezpůsobuje žádné příznaky, i když je cukr mnohem vyšší než obvykle. V závažných případech může pacient ztratit vědomí. Hyperglykemická kóma a ketoacidóza jsou život ohrožující komplikace vysokého cukru.

Méně akutní, ale častější příznaky:

 • intenzivní žízeň;
 • sucho v ústech;
 • časté močení;
 • kůže je suchá, svědění;
 • mlhavé vidění;
 • únava, ospalost;
 • nevysvětlitelný úbytek hmotnosti;
 • rány, škrábance se špatně hojí;
 • nepohodlí v nohách - brnění, husí kůže;
 • častá infekční a plísňová onemocnění, která je obtížně léčitelná.

Další symptomy ketoacidózy:

 • časté a hluboké dýchání;
 • vůně acetonu při dýchání;
 • nestabilní emocionální stav.
 • Hyperglykemická kóma - u starších osob
 • Diabetická ketoacidóza - u pacientů s diabetem 1. typu, dospělých a dětí

Proč je zvýšená hladina cukru v krvi škodlivá

Pokud neužíváte vysokou hladinu cukru v krvi, způsobuje akutní a chronické komplikace diabetu. Akutní komplikace byly uvedeny výše. Jedná se o hyperglykemickou kómu a diabetickou ketoacidózu. Projevují se jako zhoršené vědomí, mdloby a vyžadují pohotovostní lékařskou péči. Akutní komplikace však způsobují smrt 5-10% diabetiků. Všichni ostatní zemřou na chronické komplikace ledvin, zraku, nohou, nervového systému a především ze srdečního infarktu a mrtvice.

Chronicky zvýšený cukr poškozuje stěny cév zevnitř. Stávají se abnormálně tvrdými a silnými. V průběhu let se na ně ukládá vápník a nádoby se podobají starým rezavým vodovodním trubkám. To se nazývá angiopatie - vaskulární poškození. Ona zase způsobuje komplikace diabetu. Hlavními riziky jsou selhání ledvin, slepota, amputace chodidel nebo nohou a kardiovaskulární onemocnění. Čím vyšší je hladina cukru v krvi, tím rychlejší je vývoj a čím závažnější jsou komplikace. Věnujte pozornost léčbě a kontrole Vašeho diabetu!

 • Jak se léčí u diabetu 2. typu: metoda krok za krokem
 • Léky na diabetes typu 2: Podrobný článek
 • Tablety Siofor a Glyukofazh
 • Jak se naučit užívat si tělesné výchovy
 • Program léčby diabetu typu 1 pro dospělé a děti
 • Líbánky a jak ji prodloužit
 • Bezbolestná technika inzulínové injekce
 • Diabetes typu 1 u dítěte je léčen bez inzulínu pomocí správné stravy. Rozhovor s rodinou.
 • Jak zpomalit zničení ledvin

Lidové léky

Lidové léky, které snižují hladinu cukru v krvi, jsou jeruzalémské artyčoky, skořice, stejně jako různé bylinné čaje, odvar, tinktury, modlitby, parcely, atd. Změřte svůj cukr glukometrem poté, co jste jedli nebo pili „lék“ - a uvidíte Že jste nedostali žádný skutečný prospěch. Lidové léky jsou určeny pro diabetiky, kteří se angažují v sebeklamu, namísto kompetentně léčených. Takoví lidé zemřou brzy z komplikací.

Fanoušci lidových léků na diabetes jsou hlavní „klienti“ lékařů, kteří se zabývají selháním ledvin, amputací dolních končetin a také oftalmologem. Komplikace cukrovky v ledvinách, nohách a zraku poskytují několik let tvrdého života, než pacient zabije srdeční infarkt nebo mrtvici. Většina výrobců a prodejců drog šarlatánů pracuje opatrně, aby se zabránilo trestné odpovědnosti. Jejich činnost však porušuje morální normy.

Měření hladiny cukru v krvi pomocí glukometru několikrát denně. Pokud zjistíte, že výsledky se nezlepšují ani se nezhoršují, přestaňte používat zbytečný lék.

Poraďte se se svým lékařem dříve, než začnete užívat jakékoli léky na diabetes. Zejména pokud jste již vyvinuli komplikace ledvin nebo máte onemocnění jater. Výše uvedené doplňky nenahrazují léčbu dietou, inzulínovými injekcemi a fyzickou aktivitou. Poté, co začnete užívat kyselinu alfa-lipoovou, budete možná muset snížit dávku inzulínu, abyste se vyhnuli hypoglykémii.

 • Lidové léky na diabetes - bylinné
 • Vitamíny s diabetem - doplňky hořčíku-B6 a chromu
 • Kyselina alfa-lipoová

Měřič krevní glukózy - Home Sugar Measuring Instrument

Pokud jste našli prediabetes nebo diabetes, pak musíte rychle koupit zařízení pro domácí měření cukru v krvi. Tento přístroj se nazývá glukometr. Bez ní není možné dobře kontrolovat diabetes. Cukr by měl být měřen nejméně 2-3 krát denně a nejlépe častěji. Domácí krevní glukometry se objevily v 70. letech. Až do doby, kdy se rozšířili, museli diabetici pokaždé chodit do laboratoře, aby změřili cukr, a dokonce i několik týdnů zůstali v nemocnici.

Moderní glukometry jsou lehké a pohodlné. Měří hladinu cukru v krvi téměř bezbolestně a okamžitě ukazují výsledek. Jediný problém je, že testovací proužky nejsou levné. Každé měření cukru stojí asi 0,5 USD. V měsíci se hromadí kulatá částka. Jedná se však o nevyhnutelné náklady. Ušetřete na testovacích proužcích - jděte na léčení komplikací diabetu.

Najednou lékaři zoufale bránili vstupu na domácí trh s glukometrem. Protože byli ohroženi ztrátou velkých zdrojů příjmů z laboratorních krevních testů na cukr. Lékařským organizacím se podařilo oddálit propagaci měřičů krevní glukózy po dobu 3-5 let. Když se však tato zařízení přesto objevila v prodeji, okamžitě získala popularitu. Více se o tom můžete dozvědět v autobiografii Dr. Bernsteina. Oficiální medicína také brání podpoře nízkosacharidové stravy - jediné vhodné stravy pro pacienty s diabetem 1. a 2. typu.

Na úpravu spojů naši čtenáři úspěšně používají DiabeNot. Vzhledem k popularitě tohoto nástroje jsme se rozhodli nabídnout vám vaši pozornost.
Více zde...

Přečtěte si také, jak vybrat dobrý měřič, sledovat video.

Měření cukru pomocí glukometru: pokyny krok za krokem

Pacienti s diabetem potřebují měřit cukr glukometrem alespoň 2-3krát denně a nejlépe častěji. Jedná se o jednoduchý a prakticky bezbolestný postup. V lancety, které proniknou prstem, jsou jehly neuvěřitelně tenké. Pocity - ne více bolestivé než kousnutí komárů. To může být těžké měřit krevní cukr poprvé, a pak si to. Doporučuje se, aby někdo poprvé ukázal, jak přístroj používat. Pokud ale zkušený člověk není v okolí - zvládnete to sami. Použijte níže uvedené podrobné pokyny.

 1. Umyjte si ruce a dobře je osušte.
 2. Mytí mýdlem je žádoucí, ale není nutné, pokud pro to nejsou podmínky. Neutírejte alkoholem!
 3. Můžete potřást rukou tak, aby se krev dostala do prstů. Ještě lépe - pod proudem teplé vody.
 4. Je to důležité! Místo vpichu by mělo být suché. Nedovolte, aby voda zředila kapku krve.
 5. Vložte testovací proužek do glukometru. Ujistěte se, že se na obrazovce zobrazí zpráva „OK“, kterou můžete změřit.
 6. Prorazit prstem lancetou.
 7. Masírujte prst, abyste zmáčkli kapku krve.
 8. Doporučuje se nepoužívat první kapku, ale odstranit ji suchou bavlnou nebo ubrouskem. Toto není oficiální doporučení. Ale zkuste to udělat - a ujistěte se, že se zlepšuje přesnost měření.
 9. Stiskněte druhou kapku krve a naneste ji na testovací proužek.
 10. Výsledek měření se objeví na obrazovce měřidla - zapište si jej do svého deníku pro monitorování diabetu spolu s příslušnými informacemi.

Doporučuje se průběžně udržovat diabetu kontroly diabetu. Napište:

 • datum a čas měření cukru;
 • získaný výsledek;
 • to jedlo;
 • které prášky byly odebrány;
 • kolik a co byl inzulin injikován;
 • jaká byla fyzická aktivita, stres a další faktory.

Po několika dnech uvidíte, že se jedná o cenné informace. Analyzujte ji samostatně nebo se svým lékařem. Pochopte, jak vaše potraviny ovlivňují různé potraviny, léky, injekce inzulínu a další faktory. Přečtěte si více v článku „Co ovlivňuje hladinu cukru v krvi. Jak tomu zabránit skákání a udržování normálně.

Jak získat přesné výsledky měřením cukru pomocí glukometru:

 • Pečlivě si přečtěte pokyny pro zařízení.
 • Zkontrolujte přesnost měřiče, jak je popsáno zde. Pokud se ukáže, že přístroj leží - nepoužívejte jej, vyměňte za jiný.
 • Měřiče krevní glukózy, které mají levné testovací proužky, nejsou zpravidla přesné. Redukují diabetiky do hrobu.
 • Podle instrukcí zjistěte, jak dát kapku krve na testovací proužek.
 • Dodržujte přesně pravidla pro skladování testovacích proužků. Láhev opatrně utěsněte, aby se do ní nedostal přebytečný vzduch. V opačném případě se testovací proužky zhorší.
 • Nepoužívejte testovací proužky.
 • Když jdete k lékaři, vezměte si s sebou glukometr. Ukažte lékaři, jak měříte cukr. Zkušený lékař možná ukáže, že děláte špatně.

Kolikrát denně potřebujete měřit cukr

Chcete-li dobře kontrolovat cukrovku, musíte vědět, jak se vaše krevní cukr chová během dne. U většiny diabetiků je hlavním problémem zvýšený cukr ráno nalačno a poté po snídani. U mnoha pacientů také glukóza po obědě nebo večer silně stoupá. Vaše situace je zvláštní, ne stejná jako všichni ostatní. Proto potřebujeme individuální plán - dietu, inzulínové injekce, pilulky a další aktivity. Jediný způsob, jak shromáždit důležité informace pro kontrolu diabetu, je kontrola cukru často pomocí glukometru. Níže je popsáno, kolikrát denně je nutné měřit.

Celková kontrola hladiny cukru v krvi je při měření:

 • ráno - jakmile se probudí;
 • pak znovu - před zahájením snídaně;
 • 5 hodin po každé injekci rychle působícího inzulínu;
 • před každým jídlem nebo občerstvením;
 • po každém jídle nebo občerstvení - do dvou hodin;
 • před spaním;
 • před a po tělesné výchově, stresové situace, bouřlivé potíže při práci;
 • jakmile se cítíte hladoví, nebo máte podezření, že váš cukr je nižší nebo vyšší než obvykle;
 • než se dostanete za volant auta nebo začnete provádět nebezpečné práce, a pak znovu každou hodinu, dokud nedokončíte;
 • uprostřed noci - pro prevenci noční hypoglykémie.

Po každém měření cukru by měly být výsledky zaznamenány do deníku. Uveďte také čas a související okolnosti:

 • co jedli - jaké produkty, kolik gramů;
 • co inzulín byl píchnut a jaká dávka;
 • jaké prášky na diabetes byly přijaty;
 • co jsi udělal;
 • fyzická aktivita;
 • vyděšený;
 • infekční onemocnění.

Napište to všechno, hodte se. Paměťové buňky elektroměru neumožňují opravit doprovodné okolnosti. Proto, abyste si vedli deník, musíte použít papírový zápisník nebo lepší speciální program v mobilním telefonu. Výsledky celkové kontroly glukózy lze analyzovat samostatně nebo společně se svým lékařem. Cílem je zjistit, v jakých obdobích dne a z jakých důvodů je váš cukr mimo normální rozsah. A pak, aby se akce - aby individuální program pro léčbu diabetu.

Celková kontrola cukru vám umožňuje posoudit, jak efektivní je vaše strava, léky, fyzická aktivita a záběry inzulínu. Bez pečlivého sledování je cukrovka „léčena“ pouze šarlatány, od kterých existuje přímá cesta k chirurgovi k amputaci nohy a / nebo k nefrologovi pro dialýzu. Jen málo lidí s diabetem je připraveno žít každý den v režimu popsaném výše. Protože náklady na testovací proužky pro měřidlo mohou být příliš těžké. Nicméně, každý týden trávit celkovou kontrolu hladiny cukru v krvi nejméně jeden den.

Pokud si všimnete, že váš cukr začal neobvykle kolísat, pak strávte několik dní v režimu totální kontroly, dokud nenajdete a neodstraníte příčinu. Je užitečné prostudovat článek „Co ovlivňuje hladinu cukru v krvi. Jak eliminovat jeho skoky a udržet stabilně normální. Čím více peněz utratíte za testovací proužky pro váš metr, tím více ušetříte na léčbě komplikací diabetu. Konečným cílem je užívat si dobrého zdraví, přežít většinu vrstevníků a nestarat se ve starém věku. Udržet po celou dobu v krevním cukru není vyšší než 5,2-6,0 mmol / l - to je reálné.

Nejčastější dotazy a odpovědi

Pokud jste žili několik let s vysokým obsahem cukru, 12 mmol / l a vyšší, pak se nedoporučuje rychle snižovat na 4-6 mmol / l, jako u zdravých lidí. Protože se mohou objevit nepříjemné a nebezpečné symptomy hypoglykémie. Zejména se mohou zvýšit komplikace diabetu na vidění. Doporučuje se, aby tito lidé nejprve snížili cukr na 7–8 mmol / l a umožnili tělu použít během 1-2 měsíců. A pak přejděte na ukazatele zdravých lidí. Další informace naleznete v článku „Cíle péče o diabetes. Co je to za cukr. “ Má sekci „Když potřebujete přesně udržet vysoký cukr“.

Neměříte si cukr často s glukometrem. Jinak by si všimli, že chléb, cereálie a brambory to vylepšují stejně jako sladkosti. Můžete mít prediabetes nebo počáteční fázi diabetu 2. typu. Pro objasnění diagnózy je třeba uvést více informací. Jak léčit - podrobně popsané výše v článku. Hlavním nástrojem je dieta s nízkým obsahem sacharidů.

Cukr v dopoledních hodinách na prázdný žaludek se zvedá vzhledem k tomu, že v hodinách před svítáním játra aktivně odstraňují inzulin z krve. Toto se nazývá fenomén úsvitu. To se projevuje u většiny pacientů s diabetem 1. a 2. typu. Přečtěte si více o tom, jak normalizovat cukr ráno na prázdný žaludek. To není snadný úkol, ale uskutečnitelný. Budete potřebovat disciplínu. Po 3 týdnech bude vytvořen stabilní zvyk a bude snadné dodržet režim.

Je důležité měřit cukr každé ráno na prázdný žaludek. Pokud pichnete inzulin před jídlem, musíte před každou injekcí změřit cukr a pak znovu 2 hodiny po jídle. To se získá 7krát denně - ráno na lačný žaludek a 2 krát na každé jídlo. Pokud máte cukrovku typu 2 a kontrolujete ji dietou s nízkým obsahem sacharidů bez rychlých injekcí inzulínu, změřte cukr 2 hodiny po jídle.

Existují zařízení, která se nazývají kontinuální systémy monitorování krevní glukózy. Ve srovnání s běžnými glukometry mají však příliš vysokou chybu. Dr. Bernstein je nedoporučuje používat. Zejména proto, že jejich cena je vysoká.

Někdy se snažíte propíchnout lancetem ne prsty, ale jinými oblastmi kůže - zadní stranou ruky, předloktím atd. Výše ​​uvedený článek popisuje, jak to udělat správně. V každém případě střídajte prsty obou rukou. Nezavolávejte stejný prst po celou dobu.

Jediný skutečný způsob, jak rychle snížit cukr, je injekce krátkého nebo ultrakrátkého inzulínu. Dieta s nízkým obsahem sacharidů snižuje cukr, ale ne okamžitě, ale během 1-3 dnů. Některé prášky pro diabetes typu 2 jsou rychlé. Pokud je však vezmete ve špatném dávkování, cukr může nadměrně klesnout a člověk ztratí vědomí. Lidové léky jsou nesmysly, nepomáhají vůbec. Diabetes mellitus - onemocnění, které vyžaduje systémovou léčbu, přesnost, přesnost. Pokusíte-li se udělat něco rychle, ve spěchu, můžete jen ublížit.

Pravděpodobně máte diabetes typu 1. Podrobná odpověď na otázku je uvedena v článku „Tělesná výchova v cukrovce“. V každém případě, výhody fyzické aktivity, dostanete více než hádka. Nevzdávejte se tělesné výchovy. Po několika pokusech zjistíte, jak udržet normální cukr před, během a po fyzické aktivitě.

Ve skutečnosti, bílkoviny také zvyšují cukr, ale pomalu a ne tolik jako sacharidy. Důvod - část bílkovin konzumovaných v těle se změní na glukózu. Přečtěte si více o článku "Proteiny, tuky, sacharidy a dietní vlákniny pro diabetes." Pokud se budete řídit dietou s nízkým obsahem sacharidů pro kontrolu diabetu, musíte zvážit, kolik gramů bílkovin, které budete jíst, k výpočtu dávek inzulínu. Diabetici, kteří jedí „vyváženou“ stravu přetíženou sacharidy, nejsou zahrnuty v proteinech. Ale mají jiné problémy...

Závěry

 • Jak měřit cukr glukometrem, kolikrát denně to musíte udělat.
 • Jak a proč si udržet vlastní diář pro diabetes
 • Standardy cukru v krvi - proč se liší od zdravých lidí.
 • Co dělat, když je cukr vysoký. Jak to snížit a udržet normálně.
 • Vlastnosti léčby těžkého a pokročilého diabetu.

Materiál prezentovaný v článku je základem Vašeho úspěšného programu kontroly diabetu. Udržet stabilní normální cukr, stejně jako u zdravých lidí, je dosažitelným cílem iu těžkého diabetu 1. typu a ještě více u diabetu 2. typu. Většina komplikací může být nejen zpomalena, ale také zcela vyléčena. Nemusíte hladovět, trpět ve třídách tělesné výchovy nebo píchat velké dávky inzulínu. Musíte však rozvinout disciplínu, abyste mohli dodržovat režim.