Jak se liší anotace od instrukce?

Instrukce je manuál řádu a způsobu, jak něco udělat, nebo svým vlastním slovem - popis toho, jak to udělat, a souhrn je krátký popis (poznámka) něčeho - obvykle odkazuje na publikaci, článek nebo knihu.

pokud mluvíme o drogách, pak je často shrnutí a instrukce, které jsou v balíčku, jedno a totéž. Ale podle pravidel, anotace je poměrně obecný popis léku, a v instrukcích, které píšou, za kterých onemocnění, které dávky léku, trvání průběhu léčby, vedlejší účinky, kontraindikace, indikace.

Přehled aplikací

ANOTACE O POUŽITÍ

Tekutý čistič

Účel: Čisticí prostředek "Advance Cleaner" je určen pro použití ve zdravotnických zařízeních jakéhokoliv profilu, na zubních klinikách; v odděleních fyzioterapeutického profilu, v lékárnách, v klinických, mikrobiologických, diagnostických, bakteriologických, virologických a jiných laboratořích, léčebnách, stanicích a stanicích pro transfuzi a odběr krve atd. pro:

- čištění a mytí hadic, nádrží pro sběr systémů odsávání slin (zubní odsávače) z různých nečistot (sliny, krev, zubní kámen, organické zbytky, usazeniny tvrdosti vody atd.).

- čištění vnitřních povrchů ultrazvukových instalací (Elmasonic, atd.), destilačních odpařovacích nádrží (DISCOM a Meladest 65), odpařovací kapacity parních generátorů, parních čističů parních trysek Elmasteam ES.

- čištění komor automatických praček (BHT, SMEG, Lancer, atd.).

- čištění komor parního sterilizátoru.

- čištění povrchů, které nejsou vystaveny kyselinám.

Prostředky "Avancept Cleaner" rychle a účinně čistí různé usazeniny a usazeniny na povrchu, nepoškozuje a nezpůsobuje korozi ošetřovaných povrchů, zabraňuje další tvorbě usazenin na ošetřeném povrchu, je pohodlné a hospodárné.

Čistič "Avancept Cleaner" je k dispozici v polymerových lahvích o objemu 0,25 l, 0,5 l a 1 l.

Použití: "Advance Cleaner" se používá ve formě 3% a 5% roztoků nástroje. Pracovní roztoky čisticího prostředku „Avancept Cleaner“ se připravují ve skleněné nebo plastové nádobě přidáním prostředku do pitné vody (tabulka 1).

Čištění odsávacích systémů slin (dentální odsávače)

Zubní odsávače vyžadují každodenní péči. Po každé operaci nebo dlouhodobém ošetření důkladně propláchněte odsávačku malým množstvím čisté vody. Naplňte sací systém 3% roztokem Avancept Cleaner a nechte působit 15 minut (pokud je velmi znečištěný, doporučuje se použít 5% roztok čisticího prostředku), poté systém vypláchněte pitnou vodou. Nenechávejte roztok Avancept Cleaner v sacím systému přes noc!

Pro provádění dezinfekce dentálních odsávaček se doporučuje použít dezinfekční prostředek "Advance Dent".

Čištění vnitřních povrchů ultrazvukových instalací

Naplňte ultrazvukovou lázeň 3% roztokem Avensept Cleaner tak, aby hladina roztoku produktu přesáhla úroveň znečištění a nechte působit 15 minut. V případě potřeby můžete expozici prodloužit na 30 minut. Po aplikaci propláchněte ultrazvukovou jednotku dvojitým naplněním pitnou vodou.

Čištění lihovarů DISCOM a Meladest 65 a parní trysky Elmasteam ES, kamery automatických praček (BHT, Innova, Lancer, atd.)

Naplňte odpařovací kapacitu destilačních přístrojů, parních trysek nebo komory automatických myček 3% čistícím prostředkem Avacept tak, aby hladina roztoku přípravku přesáhla úroveň znečištění a nechte působit 15 minut. V případě silného znečištění použijte 5% roztok detergentu. Po aplikaci opláchněte zařízení dvakrát pitnou vodou.

Čištění parních sterilizačních komor

Otevřete dvířka parního sterilizátoru. Vnitřní plochy komory otřete hadříkem nepouštějícím vlákna nebo hadříkem navlhčeným ve 3% roztoku Avacept Cleaner. Po 15 minutách několikrát otřete povrch ubrouskem nebo hadříkem nepouštějícím vlákna, navlhčeným v destilované vodě.

Složení: kyselina citrónová, kyselina mléčná, inhibitor vodního kamene, parfém, voda.

Vyvarujte se rozstříknutí a rozlití na kůži a oči.

Veškeré práce prováděné v gumových rukavicích.

Opatření první pomoci: t

Pokud se produkt dostane do kontaktu s očima, okamžitě je opláchněte pod tekoucí vodou po dobu 10-15 minut, a pokud se objeví hyperémie, odkapejte 20% nebo 30% roztok sulfacylátu sodného. V případě potřeby se poraďte s lékařem.

Pokud se produkt dostane do žaludku, vypijte několik sklenic vody s jedlou sodu (1 lžičku na sklenici vody). Nevyvolávejte zvracení! V případě potřeby se poraďte s lékařem.

Pokud jsou dýchací orgány podrážděné (bolest v krku, nos, kašel, dušnost) a oči (trhání), opusťte pracoviště na čerstvém vzduchu nebo v dobře větraném prostoru. Opláchněte ústa a nosohltan vodou. Vezměte si teplý nápoj (mléko nebo vodu). V případě potřeby se poraďte s lékařem.

Doba použitelnosti: 3 roky od data výroby v neotevřeném obalu výrobce.

Podmínky skladování: Skladujte v obalu výrobce na suchém krytém místě při teplotě 0 ° C až 35 ° C mimo dosah zdrojů tepla, vyhněte se přímému slunečnímu záření, odděleně od léků a potravin, na místech, která jsou dětem nepřístupná.

Stručná anotace o drogách;

Léky proti průjmu

I. Prostředky regulující rovnováhu střevní mikroflóry (probiotika):

Baktisubtil - bakteriální biologický přípravek v kapslích je sušen v buňkách sena.

Aplikováno jako pomoc při kolitidě, enteritidě, doprovázené průjmem, nadýmáním, při jmenování antibiotik.

Uvnitř 4-6 tobolek denně.

PD: alergické reakce.

Nedoporučuje se pro děti do 6 let.

Linokss obsahuje kapsle živých bakterií (bifidobakterie, laktobakterie, enterokoky), které vytvářejí nepříznivé podmínky pro vývoj patogenních mikrobů, podílejí se na syntéze vitamínů. In1 In2 a další

Aplikováno 1-2 čepice. 3krát denně při léčbě a prevenci dysbiózy při užívání antibiotik.

Ii. 1.Pr-you, regulace motility zh.kt.

Loperamid (Imodium) snižuje tón a motilitu střeva, zvyšuje tón análního svěrače. Akce začíná rychle, trvá 4-6 hodin.

Aplikováno v kapslích, tablety pro akutní a chronický průjem různého původu (alergické, infekční, léčivé, emocionální).

PD: zácpa, břišní distenze, sucho v ústech.

Pp: střevní obstrukce

2. Pr-you s adsorpční akcí

Smecta je k dispozici ve formě prášku v sáčcích pro suspenzi.

Používá se při průjmech různého původu. Má sorpční i obálkové vlastnosti, chrání střevní sliznici.

Děti do 1 roku - 1 sáček denně, dospělí do 3 sáčků denně.

3. Fytopreparace: plody borůvky, třešeň ptáků, sazenice olše, květy heřmánku, tráva jilmistá mají svíravé vlastnosti.

Předmět: "Prostředky ovlivňující funkce trávicího systému" t

Anotace. Typy anotací.

Anotace (z latiny. Annotatio - note) - to je stručný popis dokumentu z hlediska jeho účelu, obsahu, typu, formy a dalších vlastností.

Anotace je proces konverze dokumentárních informací, jejichž účelem je získání zobecněného popisu dokumentu, odhalení jeho logické struktury a nejdůležitějších aspektů obsahu.

Anotace obsahuje popis hlavního tématu, problematiku objektu, účel práce a její výsledky. Anotace naznačují, že nový dokument obsahuje tento dokument ve srovnání s jinými dokumenty týkajícími se předmětu a účelu.

· Abstrakt může obsahovat informace o autorovi primárního dokumentu a jeho podstatě, převzaté z jiných dokumentů.

• Abstrakt také obsahuje zprávu o změnách názvu dokumentu nebo skupiny autorů a rok vydání předchozího vydání (po jeho opětovném zveřejnění), rok, od kterého multisvazkové vydání začalo, což znamená, že autor náleží do země (do dokumentů přeložených z cizích jazyků).

Anotace o dílech beletrie by měly uvádět informace o literárním žánru, období, do něhož dílo autora patří, hlavní téma a problém díla, místo a čas popsaných událostí.

• Anotace periodik a pokračujících publikací obsahuje údaje o cílech, cílech, povaze publikace, o sloučení, dělení, obnovení nebo přerušení vydání a dalších změnách v publikaci.

Shrnutí tedy obsahuje informace o obsahu dokumentu, jeho autorovi, opodstatněnosti dokumentu; popis typu dokumentu, hlavní téma, problém, objekt, účel práce a její výsledky. Abstrakt obsahuje odkazy na zdroj a datum, název a první řádky zprávy, seznam pojmů a jmen odrážející sémantický obsah zprávy. Vizuálně je anotace stručným a strukturovaným odrazem textové zprávy. Uživatel, při pohledu na anotaci v několika řádcích, může vyhodnotit obsah článku ve stovkách řádků.

Z hlediska obsahu a účelu mohou být anotace:

· Reference - odhalí předmět dokumentů a nahlásí všechny informace o něm. Nedejte mu kritické posouzení;

· Poradenství - obsahuje posouzení dokumentu z hlediska jeho vhodnosti pro určitou kategorii čtenářů (např. Účetní firmy).

Obsah anotovaného dokumentu a zadání čtenáře rozlišují anotace:

· Společný - charakterizujte dokument jako celek, určený pro širokou škálu čtenářů;

· Specialized - odhalit dokument pouze v určitých aspektech, určený pro úzkého odborníka.

Anotace označuje pouze základní vlastnosti obsahu dokumentu, tj. ty, které umožňují odhalit jeho vědecký a praktický význam a novost, odlišit je od ostatních, blízký předmět a účel.

Abstrakt je vysvětlující nebo poradenská. Při přípravě anotací by neměl být obsah dokumentu přeformulován. Doporučuje se minimalizovat použití složitých zatáček, používání osobních a demonstrativních zájmen. Předmět akce v anotaci obvykle není nazýván, protože je jasný, známý z kontextu; aktivněji se používají pasivní konstrukce (sloveso a participial).

Doporučená průměrná velikost poznámky je 500-600 znaků.

Struktura abstraktu odhaluje nejvýznamnější faktory a systémové vztahy analyzovaného problému, identifikuje klíčová jména a fakta.

Pozice, které by měly být uvedeny v anotaci:

1. bibliografický popis;

2. informace o autorovi;

3. forma anotovaného dokumentu;

4. předmět;

5. hlavní charakteristiky;

6. charakteristické rysy dokumentu ve srovnání s příslušnými tématy a účelem;

7. podmínky používání dokumentu.

Bibliografický popis. Skládá se z názvu a informace o deníku nebo knize, jména a iniciály autora.

Informace o autorovi. Je uveden akademický titul, titul, příslušnost k vědecké škole. Podrobné informace o autorovi nejsou povinným prvkem anotace.

Formovat anotovaný dokument. Uvádí se specifická forma anotovaného dokumentu: monografie, učebnice, průvodce studiem atd.

Předmět. Uvádí se předmět dokumentu, který je označen.

Klíčové vlastnosti. Specifikuje základní pojmy, procesy, místo a čas, ve kterém tyto procesy probíhají, a další.

Charakteristické rysy dokumentu ve srovnání s příslušnými tématy a účelem. Co je nového, je uvedeno v obsahu dokumentu, vlastnostech prezentace materiálu, např. Problémové prohlášení, systém formulace otázky, způsoby řešení konkrétní problematiky, nové technologie, nová metodika, kompilace dat z různých zdrojů, nové posouzení faktů, nový koncept nebo hypotéza, konkrétní doporučení praktické povahy ostatní

Podmínky používání dokumentu. Je uvedeno, komu je dokument adresován, jakož i další okruh čtenářů, s výjimkou hlavního.

Doporučujeme:

• Než uděláte abstrakt, přečtěte si text a rozdělte jej na smysluplné části.

• V každé části zdůrazněte hlavní myšlenku a stručně ji formulujte;

· Seznam hlavních myšlenek, problémů vznesených autorem, jeho závěry, návrhy;

• Určete význam textu;

· V anotaci se používají slovesa uvádějící charakter, například autor analyzuje / dokazuje / vysvětluje / ospravedlňuje atd.;

· Používat pasivní konstrukce (text hovoří o problémech, jsou zveřejňovány otázky atd.);

· Používejte také hodnotící standardní fráze (věnuje zvláštní pozornost, důležitou aktuální problematiku (problém), podrobné analýzy, přesvědčivě dokazuje atd.).

Výsledky práce jsou velmi přesně a informativně popsány. Jsou uvedeny hlavní teoretické a experimentální výsledky, důkazy, zjištěné vztahy a vzorce. Zároveň se upřednostňují nové výsledky a dlouhodobá data, důležité objevy, závěry, které vyvracejí existující teorie, stejně jako údaje, které podle názoru autora dokumentu mají praktický význam.

Anotace textu by měla být stručná, jasná, přesvědčivá formulace, nedostatek druhotných informací.

Anotační text začíná frází, ve které je formulováno hlavní téma dokumentu. Informace obsažené v názvu by neměly být opakovány. Historické odkazy, pokud nepředstavují hlavní obsah dokumentu, popis dříve publikovaných děl a známých ustanovení, nejsou v abstraktu uvedeny.

Měla by být použita standardizovaná terminologie, je třeba se vyhnout používání méně běžných termínů nebo je upřesnit při první zmínce. Dodržujte jednotu terminologie.

Zkratky a konvence, kromě těch běžně používaných ve vědeckých a technických textech, jsou používány ve výjimečných případech nebo dávají své definice při prvním použití.

Datum přidání: 2016-04-14; Zobrazení: 6152; OBJEDNÁVACÍ PRÁCE

Přehled aplikací

Přehled aplikací

Baumacol Nivello 40

Samonivelační stěrka 40

Produkt

Suchá směs na hydraulických pojivech, samonivelační, rychlé nastavení pro vyrovnání podlahy.

Cement, jemnozrnné kamenivo, přísady.

Vlastnosti

Samonivelační, nesráživá, vysoká pevnost

Aplikace

Pro vyrovnání cementových bezešvých podlah před pokládkou vrchních podlahových krytin (parkety, dřevěná podlaha, keramická dlažba, linoleum, PVC nátěry, koberce, podlahy z polymerních materiálů atd.). Pro tloušťku vrstvy od 3 do 40 mm. Před pokládkou podlah se řiďte pokyny pro použití brusky Baumacol Nivello 40. Používejte pouze pro vnitřní práce.

Technické údaje

Maximální velikost zrna je 1,5 mm

Spotřeba vody cca. 6 l / sáček

Životaschopnost max. 25 minut

Přístupnost pro pěší: min. po 4 hodinách

Doba do podlahy min. po 24 hodinách

Pevnost v tlaku (28 dní)> 25 N / mm²

Pevnost v ohybu (28 dní)> 6 N / mm²

Teplota použití> +5 ° C povrch, materiál a vzduch

Spotřeba materiálu: cca. 18 kg / m² / mm

Min tloušťka vrstvy 3 mm

Max tloušťka vrstvy 40 mm

Klasifikace podle zákona
o normách škodlivých látek
v domácnostech

Symbol nebezpečí: Xi Způsobuje podráždění.

Uvedení rizikových faktorů: R 36: Dráždí oči.

R 38: Dráždí kůži.

R 43: Možná senzibilizace při styku s kůží.

Bezpečnostní pokyny: S 2: Nesmí být v rukou dětí

S 24: Zabraňte styku s kůží.

S 25: Zamezte styku s očima.

S 26: Při zasažení očí důkladně vypláchněte vodou.
a poraďte se s lékařem

S 27: Okamžitě odstranit kontaminovaný, nasycený oděv.

S 28: V případě kontaktu s kůží okamžitě opláchněte.

S 37: Používejte vhodné ochranné rukavice.

Celkový limit obsahu prachu by měl být dodržován v souladu s tabulkou nejvyšší přípustné koncentrace na pracovišti v roce 2001 (koncentrace jemného prachu max. 6 mg / m³, celková koncentrace prachu max. 15 mg / m³).

Výrobek ve vázaném, kaleném stavu nevyvolává žádné obavy.

Skladování

V suchém, chladném, nemrznoucím místě, v uzavřeném originálním balení, vhodné pro skladování po dobu 6 měsíců.

Kontrola kvality

Intrafirm řízení v továrních laboratořích.

Formulář pro doručení

Základna

Základem musí být:

- suché, čisté, bez prachu a zbytků oleje z bednění,

- odolná a schopná odolat zátěži,

- nemrznoucí (nad +5 ° C) a vyhovují normě ÖNORM B 2207.

Účel: pro cementové podlahy, lehký beton a porézní beton.

Před zahájením instalačních prací zkontrolujte vhodnost.

Pro vysoce savé podklady se doporučuje předúprava základním nátěrem Baumacol Grund. Nechte základní nátěr zaschnout.

Kreslení

Nalijte 6 litrů vody do čisté nádoby, důkladně promíchejte a bez hrudek s 25 kg (1 pytlem) směsi Baumacol Nivello 40, dokud se nedosáhne homogenní konzistence. Po 5 minutách opět dobře promíchejte maltu.

Ihned po procesu míchání nalijte Baumacol Nivello 40 na připravený podklad a pomocí stěrky rozdělte na požadovanou tloušťku vrstvy (3–40 mm).

Pokud je požadována další vyrovnávací vrstva, provede se po vytvrzení první vrstvy. Podlahové krytiny se pokládají pouze tehdy, když je vyrovnávací hmota dostatečně suchá.

Během vytvrzování by měl být Baumacol Nivello 40 chráněn před vysokými teplotami, slunečním zářením a průvanem.

Pokyny
a obecné informace:

Teplota vzduchu, materiálu a substrátu při zpracování a nastavení by měla být vyšší než +5 ° C. Žádné zpracování není povoleno
na zamrzlé půdě, na přímém slunečním světle, se silným větrem
nebo hrozbou deště (pro vnější použití). Během vytvrzování chraňte před mrazem. Vysoká vlhkost
a nízké teploty zpomalují proces tuhnutí a vytvrzování a vyšší teploty jej urychlují. Do nastaveného roztoku se nesmí přidávat voda. Nepřidávejte cizí látky.

Ústní a písemná doporučení k praktické aplikaci materiálů, které dáváme na základě vlastních zkušeností a v souladu s moderní úrovní vědy a techniky, abychom podpořili zákazníky (spotřebitele), nás k ničemu nezavazují. Tato doporučení nejsou podkladem pro žádné smluvní právní vztahy ani další povinnosti vyplývající z kupní smlouvy. Naše doporučení nezbavují kupujícího vlastní kontroly vhodnosti našich výrobků pro daný účel.

Referenční kniha léků od A do Z - popis léků, návod k použití, recenze a cena

Sekce léčiv na portálu EUROLAB obsahuje informace o léčivech a lécích, vitamínech, doplňcích stravy a léčivých rostlinách. V naší encyklopedii drog naleznete popisy a instrukce k užívání léků, jejich synonym a analogů, informace o složení a formě uvolňování léčiva, farmakologickém účinku, indikacích pro použití a vedlejších účincích, způsobech použití, dávkování a kontraindikacích, lékových interakcích, léčebných poznámkách. přípravky pro děti, novorozence a těhotné ženy, podmínky skladování, ceny a recenze léků, informace o farmaceutických společnostech.

Chcete-li zobrazit informace o drogách, použijte vyhledávací pole nebo vyberte příslušnou kategorii Drogový adresář. Pokud neznáte přesný název léku, použijte abecední vyhledávání léků.

Vyhledávání drog

 • Carsil
  Dragee
 • Ascorutin (Ascorutin)
  Perorální tablety
 • Jogurt (jogurt)
  Kapsle
 • Ergoferon ()
  Pastilky
 • Magne B6 (Magne B6)
  Perorální tablety
 • Omez (Omez)
  Kapsle
 • Papaverin (Papaverin)
  Perorální tablety
 • Dexamethason (Dexamethason)
  Roztok pro intravenózní a intramuskulární podání
 • Hořčík plus B6 (MAGNESIUM PLUS B6)
  Perorální tablety
 • Smecta (Smecta)
  Prášek pro přípravu suspenze pro perorální podání
 • Chemerichna water (Aqua Veratri)
  Kožní roztok
 • Augmentin (Augmentin)
  Perorální tablety
 • Neofilin (Neofilin)
  Perorální tablety
 • Slavnostní NEO 10 000 (slavnostní NEO 10 000)
  Perorální tablety
 • Furacilin (Furacilin)
  Řešení pro lokální použití
 • Bifren (Bifren)
  Kapsle
 • Miaser
  Perorální tablety
 • Kyselina jantarová
  Prášek s látkou
 • Chlorrhexidin diglukonát (chlorhexidin biglukonát)
  Koncentrát pro externí použití
 • Spasmalgon
  Prášky
 • Neotrizol (Neotrizol)
  Vaginální tablety
 • BELLASTEZIN (Bellasthesinum)
  Perorální tablety
 • Lugol
  Řešení pro lokální použití
 • Menovasin (Menovasin)
  Řešení pro lokální použití
 • Lugolový roztok s glycerinem (roztok Lugol s glycerinem)
  Řešení pro lokální použití
 • Ne-lázně
  Perorální tablety
 • Atoxil (Atoxil)
  Prášek pro přípravu suspenze pro perorální podání
 • Groprinosin (Groprinosin)
  Perorální tablety
 • Vinoksin-mv (VINCAMINUM)
  Perorální tablety
 • Flukonazol (flukonazol)
  Kapsle

Léčiva pro farmakologický účinek

Pozor! Informace uvedené v této příručce jsou určeny zdravotnickým pracovníkům a neměly by být základem pro vlastní léčbu. Popisy léků jsou uvedeny pro seznámení a nejsou určeny pro jmenování léčby bez účasti lékaře. Existují kontraindikace. Pacienti potřebují odborné rady!

Drogový adresář je určen výhradně pro informační účely. Než začnete užívat jakýkoliv lék, měli byste se poradit s lékařem a přečíst si návod k použití. Další informace získáte u anotací výrobce. Nezaměstnujte se; EUROLAB neodpovídá za následky způsobené použitím informací zveřejněných na portálu. Veškeré informace o projektu nenahrazují radu specialisty a nemohou zaručit pozitivní účinek léčivého přípravku, který používáte. Názory uživatelů portálu EUROLAB se nemusí shodovat se stanoviskem Správy lokality.

Máte-li zájem o jiné léky a léky, jejich popis a návod k použití, synonyma a analogy, informace o složení a formě uvolnění, indikacích pro použití a nežádoucích účincích, způsobech použití, dávkování a kontraindikacích, poznámky o léčbě dětí s medikací, novorozenci a těhotné ženy, ceny a recenze léků, nebo máte nějaké další dotazy a náměty - napište nám, my se vám určitě pokusíme pomoci.

Enterosgel: návod k použití (abstrakt)

Enterosgel je moderní high-tech gel-like sorbent vyvinutý na bázi bio-organických molekul křemíku. Částice léku selektivně a bez poškození těla absorbují a odstraňují toxinové molekuly, alergeny a další škodlivé látky. Enterosgel neinteraguje s vnitřními orgány, prochází zažívacím systémem "v tranzitu", nepodílí se na biochemických reakcích vyskytujících se v těle.

Enterosgel: složení léku

Aktivní složkou léčiva je derivát bio-organického křemičitého polymethylsiloxanového polyhydrátu. Také ve složení léčiva zahrnuje excipient, poskytující gelovou konzistenci - vodu. Enterosgel nemá žádnou chuť ani vůni. Lék patří do skupiny enterosorbentů.

Formulář vydání

Lék je látka podobná gelu bez chuti a vůně, bělavá barva, balená v tubách o hmotnosti 90 a 225 g. Enterosgel můžete také zakoupit v 22,5g sáčcích najednou. Tato forma uvolnění je obzvláště výhodná, aby si ji mohli vzít s sebou na silnici nebo na stranu, kde se očekává konzumace alkoholu.

Jak funguje enterosgel? Vlastnosti léčiva

Enterosgel je jedinečný enterosorbent s bio-organickou křemíkovou strukturou. Vlastnosti Enterosgelu jako sorpčního léčiva jsou skutečně jedinečné. Jak se chová? V podstatě jde o "rozumnou" molekulární houbu. Jeho póry jsou schopny absorbovat pouze molekuly určité velikosti. Tato kalibrace se liší endo- a exogenními molekulami toxinu, jakož i alergeny a antigeny produkovanými v reakci. Také silikonová houba absorbuje toxické látky, které vznikají v těle při přeměně alkoholu a léků, radionuklidů a molekul solí těžkých kovů. Gel navíc absorbuje v organismu řadu metabolitů, jejichž přebytek může být toxický: cholesterol, bilirubin a další produkty výměnných reakcí. V tomto případě činidlo neabsorbuje molekuly vitamínů a mikroprvků.

Je důležité, aby Enterosgel prošel tělem v "tranzitu": neinteraguje s orgány a tkáněmi. Díky eliminaci toxických látek z trávicího ústrojí tento nástroj stimuluje obnovu prospěšné střevní mikroflóry.

Farmakodynamika a farmakokinetika léčiva

Enterosgel má extrémně jednoduchou farmakodynamiku a farmakokinetiku. Lék se užívá perorálně, po kterém prochází zažívacím traktem, bez interakce s jeho orgány a enzymovými systémy, ale absorbuje molekuly toxinů. Ty jsou bezpečně uloženy uvnitř částic sorbentu a spolu s nimi přirozeně opouštějí trávicí systém. Normálně je průchod Enterosgelu přes gastrointestinální trakt asi 12 hodin.

Vzpomínka na lékaře: Opakovaně jsem od svých pacientů slyšela otázku: jak rychle bude Enterosgel pracovat? Otázkou není nečinnost: rychlost, s jakou zmizí nepříjemné příznaky otravy a kolik škody toxiny způsobují tělu, závisí na tom, jak rychle sorbent působí. Při akutní otravě je pozitivní reakce těla na užívání léku zaznamenána již v prvních hodinách po jeho podání. Pokud se Enterosgel používá k léčbě chronických intoxikací nebo alergických onemocnění, pozitivní výsledky budou patrné v prvních dnech pravidelného užívání léčiva. A na konci detoxikačního kurzu budou změny skutečně dramatické!

Indikace pro použití Enterosgelya

Enterosgel se doporučuje k detoxikaci u dospělých i dětí, včetně kojenců od prvních dnů života:

 • akutní i chronickou intoxikaci jedovatými látkami vstupujícími do těla zvenčí, jakož i toxické metabolické produkty v těle;
 • otrava jedovatými látkami, rozkladné produkty alkoholu, drogy, deriváty těžkých kovů;
 • intestinální infekční léze;
 • akutní a chronické alergické reakce při komplexní léčbě alergických onemocnění;
 • hnisavé procesy v jakýchkoli orgánech;
 • onemocnění jater a / nebo ledvin
 • práce v nebezpečné výrobě, žijící v nepříznivých ekologických zónách, v podmínkách znečištěného ovzduší.

Enterosgel kontraindikace přijímat

Mezi absolutní kontraindikace pro užívání přípravku Enterosgel je třeba poznamenat individuální intoleranci na léčivo. Obecně jsou případy alergie na polymethylsiloxan polyhydrát extrémně vzácné, navíc se léčivo úspěšně používá při komplexní terapii alergických onemocnění, nicméně pravděpodobnost alergické reakce na léčivou látku nelze vyloučit a je třeba přerušit sebemenší podezření na jeho intoleranci.

Kromě toho Enterosgel nemůže být užíván s intestinální atony - tento stav sorbentu může zhoršit. Neberte lék na střevní obstrukci. Nedoporučuje se užívat lék na gastrointestinální krvácení.

Můžu užívat Enterosgel těhotné a kojící matky?

Enterosgel je bezpečný pro tělo budoucí matky, nevstoupí do fyziologických reakcí, které se v něm vyskytují, bez zpoždění při průchodu zažívacím systémem "v tranzitu". Kromě toho jsou jeho částice hydrofobní, takže nástroj neodstraňuje vodu z těla, ale pouze toxické látky. Aktivní složka léčiva není absorbována do krve a nemůže přecházet do mateřského mléka. Lék proto může být užíván během těhotenství a kojení.

Názor lékaře: Nikdo není pojištěn proti otravám, alergickým reakcím, průjmům, včetně budoucích matek a kojících žen. Proto se často ptám, zda je možné užívat Enterosgel během těhotenství a kojení? Odpovím s naprostou jistotou: ano, můžete. Lék neproniká do krve, a proto nemůže poškodit plod a není schopen proniknout do mateřského mléka. Navíc, v časných stádiích těhotenství, Enterosgel může pomoci s projevy časné toxikózy. Nepostradatelný lék pro nastávající matky a kojící ženy s alergickými onemocněními.

Jak vzít enterosgel pastu

Vložte enterosgel perorálně, vymačkaný velkým množstvím vody. Základní princip přijetí - lék musí být užíván po dobu 1,5-2 hodiny před jídlem nebo po stejné době po něm. V tomto případě si můžete být jisti, že vitamíny a stopové prvky z potravin nebude sorbentem odstraňován z těla. Při akutní otravě je však lék užíván od prvních příznaků malátnosti.

Dávka recepce je následující: Dospělí užívají 15 g gelu (což odpovídá 1 polévkové lžíci) třikrát denně, denní dávka Enterosgelu je 45 g.

Při chronické intoxikaci (např. Při výskytu pracovních rizik) je denní dávka 30 g, užívá se v jednom kroku nebo rozdělená na polovinu. V tomto případě se průběh léčby pohybuje od týdne do 10 dnů, doporučuje se opakovat měsíčně.

 • od narození do jednoho roku - 2,5 g (což odpovídá ½ tsp) třikrát denně, denní dávka je 7,5 g léčiva;
 • rok až pět let - 5 g (1 čajová lžička) gelu třikrát denně, během dne můžete tímto způsobem použít 15 g Enterosgelu;
 • od šesti do čtrnácti let - 10g (1 dezertní lžička) třikrát denně, dávka denně 30g.

Se stavem akutní otravy během prvních tří dnů léčby může být dávka Enterosgelu zdvojnásobena a zvýšení dávky je přijatelné i pro kojence od prvních dnů života.

Trvání léčby akutní otravou je tři až pět dnů. Kurz v léčbě alergických onemocnění nebo chronické intoxikace je 2-3 týdny.

Doktorův komentář: „Otázka„ jak dát Enterosgel dítěti “znepokojuje mnoho rodičů. Nejprve chci zdůraznit: tento sorbent je bezpečný v každém věku dítěte, včetně prvních dnů jeho života. Je to docela jednoduché, dát to vašemu dítěti: je třeba zkontrolovat dávkování uvedené v návodu pro použití pro děti, vzít správné množství gelu a dát ho z lžíce nebo ho rozmíchat ve vodě, šťávě, mléku, kompotu. Kojenci mohou dostat lék smícháním s mateřským mlékem matky nebo použitím malého množství peněz na jazyk drobků lžící nebo prstem.

Enterosgel: vedlejší účinky

Ve většině případů je Enterosgel dobře snášen a nemá žádné vedlejší účinky. Ve velmi vzácných případech může být léčivo doprovázeno nevolností. Navzdory skutečnosti, že sorbent je hydrofobní, si někteří pacienti všimnou takového vedlejšího účinku jako zácpa po jeho užití. Aby se tomu zabránilo, doporučuje se jej umýt velkým množstvím vody.

Je možné předávkování přípravkem Enterosgel?

Enterosgel je lék, který není v interakci s tělem. Proto je nemožné předávkování. Navíc v případě akutní otravy může být doporučená dávka uvedená v návodu dvakrát zvýšena, aby se tělo toxických a toxických látek co nejrychleji očistilo.

Jak užívat Enterosgel s jinými léky?

Enterosgel může způsobit potíže s absorpcí jiných léčiv, proto je třeba se vyhnout současnému užívání sorbentu s jinými léky. Optimální interval mezi užitím Enterosgelu a dalších léků je jeden a půl až dvě hodiny.

Kolik stojí Enterosgel v lékárnách?

Náklady na Enterosgel se mohou značně lišit v závislosti na regionu Ruska a konkrétní lékárně. V Moskvě je průměrná cena za 225g trubku 500 rublů, ceny v různých farmaceutických řetězcích se pohybují od 400 do 750 rublů.

Doba použitelnosti a podmínky skladování Enterosgelya

Skladovací podmínky Enterosgelu jsou následující: přípravek by neměl být zmrazen, optimální skladovací teplota je 4-30 ° C. Gel by měl být skladován na místě nepřístupném dětem a domácím mazlíčkům, po otevření obalu musí být pečlivě uzavřen, aby se zabránilo vysychání gelu. Doba použitelnosti léku (včetně otevřeného) je tři roky.

Anotace. Typy anotací.

Anotace (z latiny. Annotatio - note) - to je stručný popis dokumentu z hlediska jeho účelu, obsahu, typu, formy a dalších vlastností.

Anotace je proces konverze dokumentárních informací, jejichž účelem je získání zobecněného popisu dokumentu, odhalení jeho logické struktury a nejdůležitějších aspektů obsahu.

Anotace obsahuje popis hlavního tématu, problematiku objektu, účel práce a její výsledky. Anotace naznačují, že nový dokument obsahuje tento dokument ve srovnání s jinými dokumenty týkajícími se předmětu a účelu.

· Abstrakt může obsahovat informace o autorovi primárního dokumentu a jeho podstatě, převzaté z jiných dokumentů.

• Abstrakt také obsahuje zprávu o změnách názvu dokumentu nebo skupiny autorů a rok vydání předchozího vydání (po jeho opětovném zveřejnění), rok, od kterého multisvazkové vydání začalo, což znamená, že autor náleží do země (do dokumentů přeložených z cizích jazyků).

Anotace o dílech beletrie by měly uvádět informace o literárním žánru, období, do něhož dílo autora patří, hlavní téma a problém díla, místo a čas popsaných událostí.

• Anotace periodik a pokračujících publikací obsahuje údaje o cílech, cílech, povaze publikace, o sloučení, dělení, obnovení nebo přerušení vydání a dalších změnách v publikaci.

Shrnutí tedy obsahuje informace o obsahu dokumentu, jeho autorovi, opodstatněnosti dokumentu; popis typu dokumentu, hlavní téma, problém, objekt, účel práce a její výsledky. Abstrakt obsahuje odkazy na zdroj a datum, název a první řádky zprávy, seznam pojmů a jmen odrážející sémantický obsah zprávy. Vizuálně je anotace stručným a strukturovaným odrazem textové zprávy. Uživatel, při pohledu na anotaci v několika řádcích, může vyhodnotit obsah článku ve stovkách řádků.

Z hlediska obsahu a účelu mohou být anotace:

· Reference - odhalí předmět dokumentů a nahlásí všechny informace o něm. Nedejte mu kritické posouzení;

· Poradenství - obsahuje posouzení dokumentu z hlediska jeho vhodnosti pro určitou kategorii čtenářů (např. Účetní firmy).

Obsah anotovaného dokumentu a zadání čtenáře rozlišují anotace:

· Společný - charakterizujte dokument jako celek, určený pro širokou škálu čtenářů;

· Specialized - odhalit dokument pouze v určitých aspektech, určený pro úzkého odborníka.

Anotace označuje pouze základní vlastnosti obsahu dokumentu, tj. ty, které umožňují odhalit jeho vědecký a praktický význam a novost, odlišit je od ostatních, blízký předmět a účel.

Abstrakt je vysvětlující nebo poradenská. Při přípravě anotací by neměl být obsah dokumentu přeformulován. Doporučuje se minimalizovat použití složitých zatáček, používání osobních a demonstrativních zájmen. Předmět akce v anotaci obvykle není nazýván, protože je jasný, známý z kontextu; aktivněji se používají pasivní konstrukce (sloveso a participial).

Doporučená průměrná velikost poznámky je 500-600 znaků.

Struktura abstraktu odhaluje nejvýznamnější faktory a systémové vztahy analyzovaného problému, identifikuje klíčová jména a fakta.

Pozice, které by měly být uvedeny v anotaci:

1. bibliografický popis;

2. informace o autorovi;

3. forma anotovaného dokumentu;

4. předmět;

5. hlavní charakteristiky;

6. charakteristické rysy dokumentu ve srovnání s příslušnými tématy a účelem;

7. podmínky používání dokumentu.

Bibliografický popis. Skládá se z názvu a informace o deníku nebo knize, jména a iniciály autora.

Informace o autorovi. Je uveden akademický titul, titul, příslušnost k vědecké škole. Podrobné informace o autorovi nejsou povinným prvkem anotace.

Formovat anotovaný dokument. Uvádí se specifická forma anotovaného dokumentu: monografie, učebnice, průvodce studiem atd.

Předmět. Uvádí se předmět dokumentu, který je označen.

Klíčové vlastnosti. Specifikuje základní pojmy, procesy, místo a čas, ve kterém tyto procesy probíhají, a další.

Charakteristické rysy dokumentu ve srovnání s příslušnými tématy a účelem. Co je nového, je uvedeno v obsahu dokumentu, vlastnostech prezentace materiálu, např. Problémové prohlášení, systém formulace otázky, způsoby řešení konkrétní problematiky, nové technologie, nová metodika, kompilace dat z různých zdrojů, nové posouzení faktů, nový koncept nebo hypotéza, konkrétní doporučení praktické povahy ostatní

Podmínky používání dokumentu. Je uvedeno, komu je dokument adresován, jakož i další okruh čtenářů, s výjimkou hlavního.

Doporučujeme:

• Než uděláte abstrakt, přečtěte si text a rozdělte jej na smysluplné části.

• V každé části zdůrazněte hlavní myšlenku a stručně ji formulujte;

· Seznam hlavních myšlenek, problémů vznesených autorem, jeho závěry, návrhy;

• Určete význam textu;

· V anotaci se používají slovesa uvádějící charakter, například autor analyzuje / dokazuje / vysvětluje / ospravedlňuje atd.;

· Používat pasivní konstrukce (text hovoří o problémech, jsou zveřejňovány otázky atd.);

· Používejte také hodnotící standardní fráze (věnuje zvláštní pozornost, důležitou aktuální problematiku (problém), podrobné analýzy, přesvědčivě dokazuje atd.).

Výsledky práce jsou velmi přesně a informativně popsány. Jsou uvedeny hlavní teoretické a experimentální výsledky, důkazy, zjištěné vztahy a vzorce. Zároveň se upřednostňují nové výsledky a dlouhodobá data, důležité objevy, závěry, které vyvracejí existující teorie, stejně jako údaje, které podle názoru autora dokumentu mají praktický význam.

Anotace textu by měla být stručná, jasná, přesvědčivá formulace, nedostatek druhotných informací.

Anotační text začíná frází, ve které je formulováno hlavní téma dokumentu. Informace obsažené v názvu by neměly být opakovány. Historické odkazy, pokud nepředstavují hlavní obsah dokumentu, popis dříve publikovaných děl a známých ustanovení, nejsou v abstraktu uvedeny.

Měla by být použita standardizovaná terminologie, je třeba se vyhnout používání méně běžných termínů nebo je upřesnit při první zmínce. Dodržujte jednotu terminologie.

Zkratky a konvence, kromě těch běžně používaných ve vědeckých a technických textech, jsou používány ve výjimečných případech nebo dávají své definice při prvním použití.

Datum přidání: 2016-04-14; Zobrazení: 6153; OBJEDNÁVACÍ PRÁCE

Shrnutí aplikace Reduslim

Kromě toho, Reduslim účinně snižuje riziko vzniku diabetu, hypertenze, srdečního infarktu, mrtvice - všechny nejhorší následky obezity, léčí tělo komplexním způsobem. Za měsíc jsem byl ve výši více než 3 tisíce. Skutečné recenze, návod k použití, popis, složení. Na pozadí rychlé a bezproblémové asimilace produktu je obnovena produkce buněk, které nejsou poškozené.

Prostředky, tedy i certifikační dokumenty, lze tedy prohlížet pouze v horní části stránky výrobce. Pro toho člověka, aby se rychle roztavil tak bezpečně, pomáhá se zbavit neustálé touhy po jídle. Důvod Yacon - stimuluje produkci endorfinů a podobně lze certifikáty nalézt na stránce výrobce, což zvyšuje motilitu střevního traktu. Pro toho člověka, aby se rychle roztavil a podobně bezpečně, pomáhá se zbavit neustálé touhy jíst. Koupit Reduslim za 149 rublů. Kořen Yacon - urychluje produkci endorfinů, pomáhá zbavit se věku od neustálé touhy jíst lék, tobolky užívejte každý den.

Nebezpečná patologie, při které tukové buňky pronikají do srdečního svalu.

K dnešnímu dni je tento kurz nabízen za 6000 000. Droga umožní každému, kdo chce přinést své tělo. Aplikace bude zatím ponechána pouze na výrobci na oficiálním zdroji. Gene, Perm, potvrzuji, doručuji rychle. Pokud jste unaveni z boje s těmito kiláry, měli byste zkusit Reduslim.
Je to tento protein, který stimuluje tělesný tuk, nutí tělo reagovat na stres s přejídáním a následnou obezitou.

Reduslim je bezpečný lék, který nezpůsobuje hormonální poruchy nebo problémy s játry.
Almaty - 790 tenge Skutečné recenze lékařů Před nákupem Reduslimu se zákazníkům doporučuje, aby si přečetli skutečná hodnocení lékařů. Odborníci říkají, že vzorec komplexu stimuluje metabolické procesy v těle. S touto váhou je bezpečné a rychlé. Až donedávna jsem věřil, že neexistuje žádný univerzální lék schopný zahájit proces spalování tuků bez poškození zdraví.

Z čeho je droga vyrobena?

Tablety Reduslim jsou naprosto přirozeným a bezpečným prostředkem.

Ani dlouhodobé užívání této drogy není schopno poškodit tělo. Výrobce prohlašuje, že kapsle obsahují následující složky: V důsledku toho dochází k rozkladu tuků, osoba se rychle zmenšuje; pupalkový olej - normalizuje metabolické procesy, obnovuje nervový systém, výrazně zlepšuje stav kůže; Glukomannan - látka, která rozkládá tělesný tuk na energii, díky níž se člověk zbaví trvalého hladu; Šafránový olej - pomáhá snižovat hladinu škodlivého cholesterolu v krvi, čistí stěny cév před usazeninami; Gabonese Irvine - umožňuje odstranit toxiny a toxiny z těla, obnovuje metabolické procesy, zlepšuje zdraví; Kořen Yakon - zvyšuje aktivitu a efektivitu těla, dělá trénink delší a efektivnější; Coleus forskolii - normalizuje gastrointestinální trakt, zmírňuje nepohodlí, odstraňuje nahromaděné toxiny a toxiny, bojuje proti dysbakterióze.

Hlad, hlad a hlad znovu! Že je hlavním provokatérem a depresemi!

Jen porazit ho je téměř nemožné! Díky tabletům Reduslim je to snadnější než kdy jindy!

Použít Redus Annotation podle

Díky silnému receptu na spalování tuků potravinový doplněk blokuje hlad po dobu 4-6 hodin! Použijte naše stránky se dostat do internetové lékárny a objednat lék za super cenu s placenou dodávkou. Díky této droze si můžete koupit. Takto se objevil revoluční produkt Reduslim.

Účinná látka - Hoodia Gordon odstraňuje přebytečnou tekutinu a toxiny, aktivuje metabolické procesy v těle. Výsledek předčí všechna očekávání - ztráta hmotnosti bez volné kůže, strie. Při běžném používání účinné účinné činidlo redukuje množství proteinu PPAR, proteinu přítomného v tukové tkáni.

Reduslim návod k použití Jedním z nejnebezpečnějších zdravotních stavů je obezita. Poškozuje fungování vnitřních orgánů a může vést k rozvoji problémů se srdcem, játry, plícemi.

Naposledy jsem si koupil falešný. Děkujeme, že jste mi řekli, kde koupit originál! Gena, Perm Koupil jsem na těchto stránkách a jsem velmi spokojen s Michaelem.

Reduslim vyniká v široké škále produktů na hubnutí tuků.

Jedná se o nové pilulky, které obnovují metabolické procesy a spouští štěpení vnitřních a podkožních tuků.

I zasahovat, pak vzít v úvahu kapky, pracovat na svaly plastu a gram, po kterém budete cítit výsledek, pokud je. Paradox je na místě, počet nemůžete sedět. Aceton Myslel jsem si, že číslo je správné, že můžete pumpovat pomalu, ale účinné dávky.

Typy anotací s příklady

Anotace je stručný, výstižný popis knihy, její zvláštní shrnutí. Cílem tohoto shrnutí je dát čtenáři hrubou představu o obsahu díla, pomoci mu orientovat se v hojnosti literatury a vybrat si potřebné.

Anotace je psána s ohledem na cílové publikum knihy (pro koho je to pro studenty nebo žáky, pro profesionály nebo začátečníky) as přihlédnutím k tomu, komu je abstrakt věnován. Měli byste také věnovat pozornost celkové důležitosti a užitečnosti práce, jejímu účelu.

Analyzujme, jaká kritéria a typy anotací jsou rozděleny.

1. Z hlediska obsahu a účelu lze rozlišovat následující:

1) Odkaz (jinak - popisné nebo informační shrnutí).

Odhalují předmět práce, stručně popisují zajímavé aspekty vyprávění (zejména obrazy postav, spiknutí zvratů atd.). Taková anotace nekritizuje, nehodnotí, ale poskytuje pouze potřebné informace - to, co kniha říká, kdo a co je na jejím autorovi pozoruhodné.

Schéma zpracování této anotace v obecné podobě vypadá takto:

- stručné informace o autorovi;
- stručně - o tvaru (žánru) textu;
- informace o tom, čemu je text věnován;
- popis obsahu dokumentu;
- důvody pro zveřejnění nebo přetištění (v tomto případě jsou uvedeny rozdíly oproti předchozím edicím;
- popis informačního zařízení publikace (pro odbornou a vědeckou literaturu);
- informace o cílovém čtenáři práce.

Příklad abstraktních anotací:

Parandovsky Ya Alchymie slova. Petrarch. Král života: Trans. z polštiny / Comp. a vstup Čl. S. Balza; Il P. Satskogo. - M.: Pravda, 1990. - 656 s., Il.

„Kniha známého moderního polského prozaika laureáta Státní ceny Polska Jana Parandowského (1895 - 1978) obsahovala:„ Alchymie slova “(1951) je brilantním pojednáním o umění psaní, o tom, jak jsou tvůrčí myšlenky ztělesňovány v dílech, poskytuje analýzu umění psaní. příklady prominentních spisovatelů různých období od Aeschyus k Gorky; „Petrarch“ (1956) - romanizovaná biografie velkého italského básníka Renesance; "Král života" (1930) - vzrušující životní příběh Oscara Wildeho. "

2) Doporučení, které hodnotí důležitost a užitečnost práce jak pro jednotlivé čtenáře, tak pro cílové publikum, s přihlédnutím k jeho věku, pohlaví, vzdělání a odbornému vzdělávání.

Tato anotace označuje detaily přitahující pozornost čtenářů. Zdůrazňuje například, že román patří ke klasice, nebo naopak, intriká s tvrzením, že kniha je super moderní a vyznačuje se inovativním přístupem. Existují také další přesvědčivé argumenty, které oslovují čtenářovy emoce, zájmy nebo profesní potřeby.

Schéma a přibližný obsah anotací doporučení jsou následující:

- informace o autorovi;
- charakteristika práce autora obecně;
- charakteristika této práce;
- hodnocení knihy s připomínkami a připomínkami k jejímu předmětu a / nebo otázkám;
- Popis vlastností stylistické a umělecké techniky;
- popis základních rysů uměleckého a tiskového designu publikace;
- označení, pro které čtenáře je kniha určena.

Příklad anotace doporučení:

Román „Zlodějci“ od Victora Huga je jedním z nejlepších románů klasiky. V tomto období autor popisuje události ve Francii od doby Waterloo do roku 1830. V prvních kapitolách románu se setkáváme s biskupem Bienvenu - mužem, který vedl pokorný životní styl. Jednou ochránil uprchlého odsouzeného Jeana Valjeana, který od něj utekl a vzal s sebou stříbrné svícny. Odsouzení byl chycen a přiveden k biskupovi, ale místo toho, aby obvinil zločince, bránil ho a předložil mu svícny. Od tohoto okamžiku začíná transformace bývalého zločince. V průběhu románu se setká s drahou Cozette, která se mu stane jako dcera, setká se s četníkem Javertem, který se bude snažit chytit Jeana. Na stránkách knihy se setkáme s miminkem Gavrochem, Mariem Ponmerseym a mnoha dalšími postavami, z nichž každý má jedinečné charakterové rysy. V tomto románu je vše: láska, nenávist, boj mezi dobrem a zlem, odvaha, tvrdohlavost, vytrvalost... Po přečtení tohoto románu nezůstanete lhostejní a přemýšlíte o mnoha věcech.

2. Podle obsahu (jeho rozsah a úplnost) a orientace na cílové publikum jsou anotace:

1) Obecně - charakterizují knihu jako celek.

Mohou to být jak reference, tak poradenství. Jsou zpravidla napsány pro široké publikum a zaměřují se na prezentaci myšlenky a hlavních způsobů jejího prezentace v textu.

Pokud se práce vztahuje k beletrii, hlavní pozornost je zaměřena na prezentaci hlavních témat, hlavního konfliktu a toho, jak tento konflikt řeší hrdina nebo hrdinové historie.

Příklad obecné anotace:

Arteterapie: Učebnice arteterapie: Pod vědeckým redakcí V.N. Nikitin, N. Boyadzhieva, L.D. Lebedeva, I.V. Vachkova. - Sofia: Univerzitní nakladatelství „St. Clement Ohridski, 2012. - 567 s., Ill.

„Kniha představuje moderní vědecké studie teorie a praxe arteterapie (arteterapie). Byla provedena systémová analýza metodiky arteterapie v hlavních oblastech činnosti arteterapie. Jsou popsány modely a techniky umělecko-terapeutické práce používané ve východní Evropě. Publikace je doporučena pro studenty, postgraduální studenty, doktorandy, výzkumné pracovníky psychologické, pedagogické a sociální specializace, ale i pro všechny čtenáře zajímající se o problematiku arteterapie.

2) Specializováno - napsáno pro úzký okruh potenciálních čtenářů a vyprávět o hlavních bodech obsahu. Nejčastěji jsou tyto referenční anotace přinejmenším doporučení.

Typem specializované anotace je také analytická anotace. Není napsána v celé knize, ale podle nejzajímavějších tematických částí, kapitol, odstavců. Nejčastěji se jedná o popisné, referenční anotace.

Příklad analytických anotací:

Engels F. Dialektika přírody // Marx K., Engels F. Soch. 2. ed. - T. 20. - str. 339–626.

... V "Dialektice přírody" F. Engels dává filosofické zobecnění závěrů současné přírodní vědy a matematiky a. na základě svých údajů stanoví přirozené vědecké základy dialektického světonázoru.
Tato práce je nesmírně důležitá pro vědecký ateismus, neboť významně přispěla k rozvoji dialektického materialismu. F. Engels vznesl a rozhodl se zde o nejdůležitějších otázkách vědeckého ateismu o původu člověka, ukázal hodnotu objevů v oblasti přírodních věd pro boj proti náboženství...
... Rozhodující roli ve vývoji ateismu hrálo Engelsovo studium problému života. Závěr, k němuž dospěl F. Engels, přispěl k osvobození vědy z myšlenek „nadpřirozené vitality“.

3. Podle objemových anotací:

1) Stručně řečeno - jsou zaměřeny na charakteristiku jednoho aspektu. Zpravidla se jedná o posouzení materiálu, hloubku studia tématu. Nebo představují velmi stručné shrnutí, které odhaluje podstatu díla.

Příklad stručné anotace článku:

„V tomto článku autor pojednává o významu a potřebě ochrany osobních údajů. Studujeme způsoby, jak zabránit úniku informací a jejich neoprávněnému použití. Výsledkem práce je řada významných návrhů na ukládání a optimalizaci zpracování osobních údajů v různých institucích a organizacích. “

Pokud se kniha vztahuje k beletrii, pak by stručné shrnutí mělo nejprve dát představu o hlavním konfliktu a jeho významu a zadruhé popsat hrdinu a spiknutí v nejobecnějších termínech.

Příklad stručné anotace k knize:

„V tomto příběhu obyčejný chlapec zjistí, že je vlastně čaroděj, který z tváře země zmizel strašný zloděj, a teď se chce vrátit a pomstít se. Aby se chlapec dozvěděl o svých schopnostech a naučil se s nimi vyrovnat, jde do školy magie, kde najde nové přátele. “

2) Rozšířeno - kromě krátkého přeformulování obsahu a jeho hodnocení, obsahuje také seznam kapitol, odstavců a / nebo nadpisů. Typicky se takové shrnutí skládá z vědeckých prací, učebnic, monografií a trvá od jedné do několika stran.

4. Další anotace typu - přehled.

Někdy se také nazývá skupina.

Tato anotace je napsána pro několik děl (pro skupinu textů spojených jedním tématem nebo jedním žánrem). Může to být jako reference (objasnění výkladu společného tématu v každé z kombinovaných prací), ale i doporučující (v tomto případě je kladen důraz na rozdíly v dílech - např. V interpretaci tématu nebo ve způsobu prezentace informací).

Příklad anotace přehledu:

Jeden svět pro všechny: Obrysy globálního vědomí. Sbírka článků: Trans. s ním. - M.: Progress, 1990. - 216 s.

„Myšlenky a úsudky osmnácti známých politických a veřejných činitelů naší doby na nejzávažnějších globálních problémech naší planety jsou prezentovány v knize Jeden svět pro všechny, která byla poprvé publikována v západoněmeckém nakladatelství Horitset za účasti a aktivní pomoci sovětského nakladatelství Progress. Prezident SSSR Michail Gorbačov a předseda Socialistické internacionály Willy Brandt, proslulý astrofyzik Fan Lizhi (často nazývaný „čínský Sacharov“) a jeden ze zakladatelů Římského klubu, filozof a futurolog Erwin Laszlo, generální tajemník UNESCO Federico Mayor a bývalý norský premiér. Gro Harlem Bruntland, ekonom a ekolog Hazel Henderson, fyzik a psycholog Peter Russell - nejvýznamnější představitelé světových humanitárních a přírodovědných poznatků spolu se známými politiky považují Na základě analýzy nejnovějších úspěchů základních věd a nového planetárního myšlení, otázky týkající se celého lidstva.
Autoři mají k tomuto tématu různé přístupy, protože hovoříme o jasných a originálních jedincích, ale existuje jedno kritérium - všechno na světě je propojeno. Vyhrožující se apokalypsě v důsledku let konfrontace a neúprosně hrozící ekologické katastrofy se lze vyhnout, pokud si konečně uvědomíme, že tento svět je pro nás všechny jeden “.